Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

Technische interoperabiliteit

In het geval van een aangekondigd inspectiebezoek wordt per e-mail een aankondigingsbrief verstuurd aan de bestuurder van een zorgorganisatie. In geal van een onaangekondigd bezoek wordt de middag voorafgaand aan het bezoek gebeld met de bestuurder van de zorgorganisatie. Afhankelijk van de technische mogelijkheden van zowel de IGJ als zorgaanbieders zijn er twee situaties mogelijk:

  1. De zorgaanbieder kan zelf indicatoren berekenen en aanleveren via Excel: de vragen van de IGJ worden in een Excel-bestand als bijlage bij de e-mail met aankondigingsbrief toegevoegd. Vervolgens stuurt de zorgaanbieder de antwoorden op dezelfde manier terug. Terugkoppeling aan de zorgaanbieder vindt plaats middels het inspectierapport.
  2. De zorgaanbieder kan indicatoren berekenen en aanleveren via een datastation: de vragen van de IGJ worden via de KIK-Starter aan de zorgaanbieder gesteld. Vervolgens worden de indicatoren via de KIK-Starter berekend en de antwoorden worden via de KIK-Starter aangeleverd aan de IGJ. Voor meer informatie hierover zie het Publicatieplatform.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!