Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.1.1. Wat is het aantal cliënten per wet?

Indicator

Definitie: Aantal cliënten op basis van de Wlz-indicatie en/of het Zvw-traject bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal cliënten per wet.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal cliënten op basis van de Wlz-indicatie en/of het Zvw-traject bij een vestiging op een peildatum.

Uitgangspunten

  • Cliënten die op de peildatum beschikten over zowel een Zvw-traject als een Wlz-indicatie worden in zowel de Wlz als de Zvw meegeteld.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum zorg ontvingen op de betreffende vestiging.
  2. Bepaal op basis van stap 1 op basis van de indicatie en/of het zorgtraject of de cliënt in de Wlz of de Zvw valt.
  3. Bereken op basis van stap 2 het aantal cliënten per wet een Wlz-indicatie, een Zvw-traject en het aantal overige cliënten.
  4. Bereken op basis van stap 3 het totaal aantal unieke cliënten.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

VestigingAantal cliënten met een Wlz-indicatieAantal cliënten met een Zvw-trajectAantal cliënten OverigTotaal aantal unieke cliënten
Vestiging NStap 2Stap 2Stap 3Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!