Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.1.2 Wat is het aantal cliënten met een Wlz-indicatie per (combinatie van) leveringsvorm(en) per zorgprofiel VV?

Indicator

Definitie: Aantal cliënten met een Wlz-indicatie per (combinatie van) leveringsvorm(en) per zorgprofiel VV bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal cliënten per (combinatie van) leveringsvorm(en) per zorgprofiel VV.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal cliënten per (combinatie van) leveringsvorm(en) per zorgprofiel VV bij een vestiging op een peildatum. Met betrekking tot de leveringsvorm verblijf wordt tevens aangegeven of dit met of zonder behandeling is.

Uitgangspunten

  • Cliënten die op de peildatum beschikten over meerdere leveringsvormen en/of meerdere zorgprofielen worden in alle desbetreffende zorgprofielen en/of leveringsvormen ingedeeld.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum zorg ontvingen op de betreffende vestiging en beschikten over een Wlz-indicatie.
  2. Bepaal op basis van stap 1 het zorgprofiel en de leveringsvorm(en) waaronder de Wlz-indicatie(s) vallen en of dit met of zonder behandeling is.
  3. Bereken op basis van stap 2 het aantal cliënten per zorgprofiel VV per leveringsvorm en combinatie van MPT en PGB per zorgprofiel VV.
  4. Bereken op basis van stap 2 het aantal unieke cliënten per zorgprofiel VV, per leveringsvorm m.b.t. zorgprofiel VV en het totaal.
  5. Bereken op basis van stap 2 het aantal cliënten met een ander zorgprofiel dan VV per leveringsvorm en combinatie van MPT en PGB en het totaal.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

ZorgprofielVerblijf met behandelingVerblijf zonder behandelingPGBVPTMPTZowel PGB als MPTTotaal aantal unieke cliënten
VV4Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 4
VV...Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 4
VV9bStap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 4
Totaal aantal unieke cliënten met zorgprofiel VVStap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4
Andere Wlz-sectoren dan VV (GGZ-B, GGZ-W etc.)Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!