Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.1.3 Wat is het aantal cliënten met een Zvw-traject met ELV, GRZ en overig?

Indicator

Definitie: Aantal cliënten met een Zvw-traject met ELV en/of GRZ en overig bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal cliënten.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal cliënten met een Zvw-traject met ELV en/of GRZ en overig bij een vestiging op een peildatum.

Uitgangspunten

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum zorg ontvingen op de betreffende vestiging.
  2. Selecteer alle cliënten met een Zvw-traject.
  3. Bereken op basis van stap 2 het aantal cliënten per Zvw-traject met GRZ en ELV en het aantal overige cliënten met een Zvw-traject.
  4. Bereken op basis van stap 3 het totaal aantal unieke cliënten.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

VestigingAantal cliënten ELVAantal cliënten GRZAantal cliënten met een Zvw-traject overigTotaal aantal unieke cliënten
Vestiging NStap 2Stap 2Stap 3Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!