Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.2.1. Wat is het aantal werknemers (en het percentage t.o.v. totaal) met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst?

Indicator

Definitie: Aantal werknemers (en het percentage t.o.v. totaal) met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal werknemers (en het percentage t.o.v. totaal) met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal werknemers (en het percentage t.o.v. totaal) met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst bij een vestiging op een peildatum. De indicator wordt per kwalificatieniveau en voor alle kwalificatieniveaus samen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle werknemers met een of meerdere zorgverlener functies op de peildatum worden geïncludeerd.
  • Of een werknemer een zorgverlener functie heeft, wordt bepaald op basis van de functie in de werkovereenkomst.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer van de betreffende vestiging op de peildatum van alle werknemers de werkovereenkomsten met een zorgverlener functie.
  2. Bepaal op basis van de functie per werkovereenkomst uit stap 1 het kwalificatieniveau.
  3. Bereken op basis van stap 2 per kwalificatieniveau het totaal aantal werknemers en per kwalificatieniveau het aantal werknemers per soort werkovereenkomst.
  4. Bereken op basis van stap 3 het totaal aantal werknemers per soort werkovereenkomst.
  5. Bereken het percentage aan werknemers per soort werkovereenkomst.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

KwalificatieniveauAantal werknemers met een werkovereenkomst voor onbepaalde tijd met een zorgverlener functieAantal werknemers met een werkovereenkomst voor bepaalde tijd met een zorgverlener functieAantal werknemers met een oproepovereenkomst met een zorgverlener functieAantal werknemers met een werkovereenkomst BBL met een zorgverlener functieAantal werknemers met een inhuurovereenkomst met een zorgverlenerfunctieAantal werknemers met een uitzendovereenkomst met een zorgverlenerfunctieAantal werknemers met een stageovereenkomst met een zorgverlenerfunctieAantal werknemers met een vrijwilligersovereenkomst met een zorgverlenerfunctieTotaal
0/1Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3
2Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3
NStap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3
Totaal aantal werknemersStap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4
% totaal aantal werknemersStap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5100%

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!