Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.2.3. Wat is het aantal ingezette uren (en het percentage t.o.v. totaal) aan werknemers met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst?

Indicator

Definitie: Aantal ingezette uren (en het percentage t.o.v. totaal) aan werknemers met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal ingezette uren (en het percentage t.o.v. totaal) aan werknemers met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal ingezette uren (en het percentage t.o.v. totaal) aan werknemers met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst bij een vestiging op een peildatum. De indicator wordt per kwalificatieniveau en voor alle kwalificatieniveaus samen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle werknemers met een of meerdere zorgverlener functies op de peildatum worden geïncludeerd.
  • Of een werknemer een zorgverlener functie heeft, wordt bepaald op basis van de functie in de werkovereenkomst.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer van de betreffende vestiging op de peildatum van alle werknemers de werkovereenkomsten met een zorgverlener functie.
  2. Bepaal op basis van de functie per werkovereenkomst uit stap 1 het kwalificatieniveau.
  3. Bereken op basis van stap 2 per kwalificatieniveau het totaal aan ingezette uren en per kwalificatieniveau het totaal aan ingezette uren per soort werkovereenkomst.
  4. Bereken op basis van stap 3 het totaal aan ingezette uren per soort werkovereenkomst.
  5. Bereken het % aan ingezette uren per soort werkovereenkomst.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

KwalificatieniveauAantal ingezette uren m.b.t. werkovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een zorgverlener functieAantal ingezette uren m.b.t. werkovereenkomsten voor bepaalde tijd met een zorgverlener functieAantal ingezette uren m.b.t. oproepovereenkomsten met een zorgverlener functieAantal ingezette uren m.b.t. werkovereenkomsten BBL met een zorgverlener functieAantal ingezette uren m.b.t. inhuurovereenkomsten met een zorgverlenerfunctieAantal ingezette uren m.b.t. uitzendovereenkomsten met een zorgverlenerfunctieAantal ingezette uren m.b.t. stageovereenkomsten met een zorgverlenerfunctieAantal ingezette uren m.b.t. vrijwilligersovereenkomsten met een zorgverlenerfunctieTotaal
0/1Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3
2Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3
NStap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3Stap 3
Totaal aantal ingezette urenStap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4
% aantal ingezette urenStap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5Stap 5100%

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!