Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.4.1. Wat is het aantal personeelsleden in loondienst met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per DAN-dienst?

Indicator

Definitie: Aantal personeelsleden in loondienst met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per DAN-dienst bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal personeelsleden in loondienst met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per DAN-dienst.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal personeelsleden in loondienst met een zorgverlener functies per kwalificatieniveau per DAN-dienst bij een vestiging op een peildatum. De indicator wordt voor een vestiging per kwalificatieniveau en voor alle kwalificatieniveaus samen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle personeelsleden in loondienst met (een of meerdere) zorgverlener functie(s) op de peildatum worden geïncludeerd.
  • Of een personeelslid in loondienst een zorgverlener functie heeft, wordt bepaald op basis van de functie in de werkovereenkomst.
  • DAN-dienst: Een dagdienst (D) vindt plaats van 7.00 - 15.59 uur, een avond-dienst (A) van 16.00 - 22.59 en een nacht-dienst (N) van 23.00 - 6.59 uur.
  • De indeling van een personeelslid in een dienst wordt bepaald op basis van de starttijd van het ingezette personeelslid.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer van de betreffende vestiging op de peildatum alle personeelsleden in loondienst met een of meerdere zorgverlener functie(s).
  2. Bepaal op basis van de functie(s) per personeelslid in loondienst uit stap 1 het kwalificatieniveau en de starttijd van de inzet. het aantal ingeplande uren per dienst (Dag-Avond-nacht).
  3. Bepaal op basis van stap 2 (op basis van de starttijd van de inzet) binnen welke dienst (D-A-N) het personeelslid is ingezet.
  4. Bereken op basis van stap 3 het per kwalificatieniveau het aantal personeelsleden in loondienst per DAN-dienst.
  5. Bereken op basis van stap 4 het totaal aantal personeelsleden in loondienst per DAN-dienst.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

KwalificatieniveauAantal PIL met een zorgfunctie in de dagdienstAantal PIL met een zorgfunctie in de avonddienstAantal PIL met een zorgfunctie in de nachtdienst
0/1Stap 4Stap 4Stap 4
2Stap 4Stap 4Stap 4
NStap 4Stap 4Stap 4
TotaalStap 5Stap 5Stap 5

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!