Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.4.2. Wat is het aantal ingezette uren aan personeel in loondienst met zorgverlener functies per kwalificatieniveau per DAN-dienst?

Indicator

Definitie: Aantal ingezette uren aan personeel in loondienst met zorgverlener functies per kwalificatieniveau per DAN-dienst bij een vestiging op een peildatum.

Teller: Aantal ingezette uren aan personeel in loondienst met zorgverlener functies per kwalificatieniveau per DAN-dienst.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal ingezette uren aan personeel in loondienst met zorgverlener functies per kwalificatieniveau per DAN-dienst bij een vestiging op een peildatum. De indicator wordt voor een vestiging per kwalificatieniveau en voor alle kwalificatieniveaus samen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle personeelsleden in loondienst met een zorgverlener functie op de peildatum worden geïncludeerd.
  • Of een personeelslid in loondienst een zorgverlener functie heeft, wordt bepaald op basis van de functie in de werkovereenkomst.
  • DAN-dienst: Een dagdienst (D) vindt plaats van 7.00 - 15.59 uur, een avonddienst (A) van 16.00 - 22.59 en een nachtdienst (N) van 23.00 - 6.59 uur.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer van de betreffende vestiging op de peildatum alle personeelsleden in loondienst met een of meerdere zorgverlener functie(s).
  2. Bepaal op basis van de functie(s) per personeelslid in loondienst uit stap 1 het kwalificatieniveau en het aantal ingezette uren per dienst (Dag-Avond-nacht).
  3. Bereken op basis van stap 2 per kwalificatieniveau het totaal aantal ingezette uren aan personeel in loondienst per DAN-dienst.
  4. Bereken op basis van stap 3 het totaal aantal ingezette uren aan personeel in loondienst per DAN-dienst.

Vestiging: Naam

Peildatum: dd-mm-jjjj

KwalificatieniveauAantal ingezette uren aan PIL met een zorgfunctie in de dagdienstAantal ingezette uren aan PIL met een zorgfunctie in de avonddienstAantal ingezette uren in de nachtdienst
0/1Stap 3Stap 3Stap 3
2Stap 3Stap 3Stap 3
NStap 3Stap 3Stap 3
Totaal aantal ingezette urenStap 4Stap 4Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!