Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Versie:

Publicatiedatum:02-04-2024

Inwerkingtreding:02-04-2024
Bekijk bron...

1.2.3. Wat is het aantal ingezette uren (en het percentage t.o.v. totaal) aan werknemers met een zorgverlener functie per kwalificatieniveau per soort werkovereenkomst?

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: IGJ 1.2.3
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.1 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
8PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
9PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
10PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
11PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
12
13SELECT ?kwalificatieniveau (COUNT (DISTINCT ?medewerker) AS ?aantal_medewerkers)
14{
15  BIND ($(peildatum) AS ?peildatum)
16  ?functie 
17    a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
18    a/onz-g:hasQuality/onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
19    onz-g:startDatum ?start_functie.
20  OPTIONAL {?functie a onz-pers:Zorgverlenerfunctie ;
21     onz-g:eindDatum ?eind_functie}
22  FILTER (?start_functie <= ?peildatum && ((?eind_functie >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_functie))))
23  ?overeenkomst
24    onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?medewerker ;
25    onz-g:isAbout ?functie .
26  ?medewerker
27    a onz-g:Human .
28  ?functie_niveau 
29    a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde .
30  {
31    ?functie_niveau
32      rdfs:label ?kwalificatieniveau .
33  } UNION {
34    BIND ('Totaal' AS ?kwalificatieniveau)
35  }
36}
37GROUP BY ?kwalificatieniveau
38ORDER BY ?kwalificatieniveau

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!