Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:04-10-2023

Inwerkingtreding:04-10-2023
Bekijk bron...

13.1. Percentage instroom personeel in loondienst

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 13.1
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13	(COUNT(?werknemer) AS ?noemer)
14  (SUM(?instroom) AS ?teller)
15  (xsd:integer(ROUND(100*(SUM(?instroom)/COUNT(?werknemer)))) AS ?indicator)
16WHERE
17{
18  {
19    SELECT 
20      ?werknemer
21      (MIN(?nieuw) AS ?instroom)
22    {
23      BIND($(peildatum) AS ?peildatum)
24      BIND((?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration) AS ?peildatum_eerder)
25
26      #Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
27      VALUES ?personeels_overeenkomst 
28      { 
29        onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
30        onz-pers:UitzendOvereenkomst
31        onz-pers:InhuurOvereenkomst
32      }
33      ?overeenkomst 
34        a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
35        onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; #Alleen Zorgverlener
36        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
37        onz-g:startDatum ?start_overeenkomst .
38      OPTIONAL {
39        ?overeenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst
40      }
41      FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && (?eind_overeenkomst >= ?peildatum || !BOUND(?eind_overeenkomst)))
42      #Kijk of er op peildatum - periode ook een arbeidsovereenkomst was die aan de voorwaarden voldoet
43      OPTIONAL {
44        ?overeenkomst_oud
45          a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
46          onz-g:isAbout/a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; #Alleen Zorgverlener
47          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
48          onz-g:startDatum ?start_overeenkomst_oud .
49        OPTIONAL {
50          ?overeenkomst_oud onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst_oud
51        }
52        FILTER (?start_overeenkomst_oud <= ?peildatum_eerder && (?eind_overeenkomst_oud >= ?peildatum_eerder || !BOUND(?eind_overeenkomst_oud)))
53      }
54      BIND(IF(BOUND(?overeenkomst_oud), 0, 1) AS ?nieuw)
55    }  
56    GROUP BY ?werknemer
57  }
58}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!