Nuts-Bolt

Inhoudsopgave

Verdere informatie

  • Toelichting: Voorstel van de leveranciersspecificatie voor Bolt van KIK-V, versie 1.0. Het document is vooralsnog niet volledig en vormt een aanzet om tot werkende en sluitende afspraken te komen. De komende maanden worden er voor de openstaande vraagstukken nog aanvullende specificaties uitgewerkt en huidige specificaties potentieel nog aangescherpt. Het voorstel is bedoeld voor bredere consultatie, oriëntatie van partijen en praktijktoetsing.
  • Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. © Copyright (2022) Zorginstituut Nederland.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!