Disclaimer

1. Algemeen
De technische en functionele inhoud van de KIK-V producten (d.w.z. de Ontologie, Afsprakenset en Uitwisselprofielen) die op dit publicatieplatform worden gepubliceerd, ten behoeve van de uitvoering van het vraag-en-antwoordspel in de keten, zijn tot stand gebracht dóór verschillende ketenpartijen in de Nederlandse ouderenzorg. Door dit publicatieplatform te bezoeken en/of via dit platform aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
2. Verwijzingen
Het staat u vrij om vanaf uw eigen website via hyperlinks te verwijzen naar webpagina's of documenten op het publicatieplatform. In de context van de hyperlinks is het toegestaan om in eigen bewoordingen de bron tekst van de hyperlink te omschrijven. Echter, het programma KIK-V noch het Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de bereik- en beschikbaarheid van deze URL's met het oog op toekomstige wijzigingen.
3. Gebruik KIK-V producten
De informatie op dit publicatieplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Hoewel wij ons best doen om de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot het publicatieplatform of de informatie, diensten of gerelateerde KIK-V producten op het publicatieplatform voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico. In géén geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit, of in verband met, het gebruik van het publicatieplatform en daarmee KIK-V producten.
4. Gehanteerde versionering en URI/IRI-strategie
Voor de versionering van de KIK-V producten (d.w.z. Ontologie, Afsprakenset, Uitwisselprofielen én Verdeelsleutels) hanteren wij binnen het programma KIK-V Semantic Versioning 2.0.0. Tevens is er bij de totstandkoming en werking van het publicatieplatform gebruik gemaakt van een IRI-strategie.
5. Geïmplementeerde externe modules
Voor de mensleesbare variant van de Ontologie (d.w.z. Modelgegevensset) wordt binnen het programma KIK-V gebruik gemaakt van de Wlzard for DOCumenting Ontologies. Tevens is het publicatieplatform headless gekoppeld (d.m.v. een Content Management System) aan de DevOps-omgeving Gitlab.
6. Contactgegevens
Heeft u verdere vragen? Neemt u dan contact op met de Beheerorganisatie KIK-V.