Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen.

Ontologie

Waarom zijn ' Contractomvang' en 'Contractomvangwaarde' apart gedefinieerd in de Ontologie?

De Ontologie veronderstelt dat een werkovereenkomst één gelijktijdige functie kent waarvoor de gehele contractomvang(waarde) geldt. In praktijk zou een medewerker ook tijdelijk en gedeeltelijk op een andere functie kunnen worden ingezet. Hoe dient hier mee omgegaan te worden?

Waarom wordt zwangerschapsverlof in de Ontologie gemodelleerd als verzuim?

Gevalideerde vragen

Waarom wordt er bij de gevalideerde vragen die een wegingsfactor gebruiken en gevalideerde vragen die gaan over het aantal ziektedagen in een periode, 360 kalenderdagen gehanteerd (en niet 365 dagen)?

Privacy en informatiebeveliging

Wat is er met de aanbevelingen uit de toetsingen op privacy en beveiliging gedaan?

Welke toetsingen hebben plaatsgevonden op het onderwerp privacy en beveiliging?

Op welke manier is in de Afsprakenset rekening gehouden met het onderwerp privacy (en beveiliging)?