Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:18-04-2024

Inwerkingtreding:18-04-2024
Bekijk bron...

2.1.2. Aantal fte

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.2
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
10
11SELECT
12   (SUM(?aantal) AS ?indicator) 
13WHERE 
14{
15  {
16    SELECT DISTINCT
17      ?start_periode_datum 
18      ?eind_periode_datum 
19      ?gewerkte_periode 
20      ?uren
21    WHERE 
22    { 
23      BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode_datum)
24      BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode_datum) 
25      
26      # selecteer zorgverlenerfuncties die geldig zijn binnen de periode
27      ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
28        onz-g:startDatum ?start_functie .
29      OPTIONAL {
30        ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie
31      }
32      FILTER (?start_functie <= ?eind_periode_datum && (?eind_functie >= ?eind_periode_datum || !BOUND(?eind_functie)))
33
34      # selecteer de arbeidsovereenkomst die hoort bij de functie
35      ?overeenkomst
36        onz-g:isAbout ?functie ;
37        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
38        onz-g:isAbout ?gewerkte_periode .
39
40      # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
41      ?gewerkte_periode 
42        a onz-pers:GewerktePeriode ;
43        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
44        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
45        onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
46      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
47      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
48  		# selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
49      FILTER(?start_gewerkt >= ?start_periode_datum && ?eind_gewerkt <= ?eind_periode_datum)   
50    }
51  }
52  
53  # rapporteer in de eenheid fte_36 (1 fte = 36 uur/week)
54  onz-pers:fte_36 
55    	onz-g:hasDataValue ?corr_factor .
56  
57  # bereken aantal dagen in de periode
58  ?start_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_periode .
59  ?eind_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_periode .
60  BIND(?eind_periode - ?start_periode + 1 AS ?dagen_periode)
61  
62  # bereken fte (1 fte is volledig als 47 weken per jaar is gewerkt)
63  BIND (?uren/(?dagen_periode/365*47)/?corr_factor AS ?aantal)
64} 
65

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!