Technische specificaties

Hoofdstuk 7 - Onderwerpen voor doorontwikkeling

De volgende onderwerpen zijn in beeld voor de doorontwikkeling:

  • Linked data voor gevalideerde vragen. De definitie van een gevalideerde vraag moet een geldige context (een geldige URI) krijgen die door KIK-V beheer wordt ondersteund in de vorm van hosting. Dan kunnen gevalideerde vragen ook als linked data worden behandeld en kan de definitie worden gevalideerd.
  • Specificatie uittreksel zorgaanbiedergegevens. Met het uittreksel zorgaanbiedergegevens legt de afnemer de verbinding tussen een te benaderen zorginstelling en de adressering in Nuts. Het uittreksel zorgaanbiedergegevens wordt nog gespecificeerd en ontwikkeld door de beheerorganisatie KIK-V.
  • Versiebeheer. Afspraken over versiebeheer zijn nodig om de verschillende relaties en afhankelijkheden van de technische specifcaties met de omgeving goed te managen.
  • Datacatalogi. Een van de principes van de Afsprakenset KIK-V is de toepassing van FAIR-dataprincipes. Het inzichtelijk maken van data in een datastation middels een datacatalogus is een van de aspecten hiervan. De rol van datacatalogi moet nader onderzocht worden en of deze bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij versiebeheer.
  • Implementatiehulpmiddel “roze vink”. KIK-V is voornemens een toepassing, de “roze vink”, te ontwikkelen waartegen afnemers en aanbieders kunnen toetsen of zij hun koppelvlak correct hebben geïmplementeerd. Het betreft een implementatiehulpmiddel. De verantwoordelijkheid voor de toetsing ligt bij afnemers en aanbieders zelf.
  • Verfijning van de foutmeldingen als er meerdere VC’s in een VP zijn opgenomen. Nu wordt alles afgekeurd als er 1 fout in zit. Gewenste situatie, alleen die VC afkeuren die niet geldig is en alle andere door laten gaan.
  • Verbetering beveiliging; bij verzending van parameters het bericht elektronisch ondertekenen om de integriteit van het bericht te waarborgen.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!