Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

12.1.2 Verzuimfrequentie (excl. zwangerschapsverlof) Q2 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 12.1
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
7PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
8PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
9PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
10PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
11PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
12
13SELECT 
14  ?vestiging
15  (COUNT(?overeenkomst) AS ?aantal_arbeidsovereenkomsten)
16  (SUM(?meldingen) AS ?aantal_meldingen)
17  (SUM(?meldingen) / COUNT(?overeenkomst) AS ?verzuimfrequentie)
18{
19  {
20    SELECT 
21      DISTINCT ?overeenkomst 
22      ?vestiging 
23      (SUM(?melding) AS ?meldingen)
24    {
25      BIND('Q2' AS ?kwartaal)
26      BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
27        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
28        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
29        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
30        '')))) AS ?start_periode)
31      BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
32      # Keuze in-/exclusief zwangerschapsverlog
33      VALUES ?type_verzuim
34      { 
35        onz-pers:ZiektePeriode
36        #onz-pers:ZwangerschapsVerlof
37      }
38
39      # Bepaal filter voor definitie van overeenkomsten die geldig zijn voor personeelsleden
40      VALUES ?personeels_overeenkomst 
41      { 
42        onz-pers:ArbeidsOvereenkomst
43        onz-pers:UitzendOvereenkomst
44        onz-pers:InhuurOvereenkomst
45      }
46      ?functie
47        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
48        onz-g:startDatum ?start_functie .
49      OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
50           onz-g:eindDatum ?eind_functie }
51      ?overeenkomst 
52        a ?personeels_overeenkomst ; #Alleen personeel
53        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?werknemer ;
54        onz-g:isAbout ?locatie ;
55        onz-g:isAbout ?functie .
56      
57      FILTER (?start_functie <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_functie) || ?eind_functie >= ?start_periode))
58
59      OPTIONAL {
60        ?werknemer
61          ^onz-g:hasParticipant ?ziekteperiode .
62        ?ziekteperiode
63          a ?type_verzuim ;
64          onz-g:startDatum ?start_ziekte .
65        # Ziektemelding moet vallen binnen de meetperiode EN per overeenkomst binnen de geldigheid van die overeenkomst
66        FILTER (?start_ziekte >= ?start_periode && ?start_ziekte <= ?eind_periode)
67        FILTER (?start_ziekte >= ?start_functie && (?start_ziekte <= ?eind_functie || !BOUND(?eind_functie)))
68      }
69      BIND(IF(BOUND(?ziekteperiode), 1, 0) AS ?melding)
70      #Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
71      {
72        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
73        ?vestiging_uri 
74          a onz-org:Vestiging ;
75          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
76        ?vest_nr
77          a onz-org:Vestigingsnummer ;
78          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
79      } UNION {
80        #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
81        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
82        ?organisatie_uri 
83          a onz-g:Business ;
84          rdfs:label ?Organisatie .
85        BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
86      }
87    }
88    GROUP BY ?overeenkomst ?vestiging
89  }
90}
91GROUP BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!