Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

3.1.0 Percentage arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op een peildatum

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 3.1
2# Parameters: ($peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT
12	?vestiging
13	(COUNT(DISTINCT ?personeel_bepaalde_tijd) AS ?aantal_bepaalde_tijd) 
14	(COUNT(DISTINCT ?personeel) AS ?totaal) 
15	(COUNT(DISTINCT ?personeel_bepaalde_tijd)/COUNT(DISTINCT ?personeel) *100 AS ?percentage_bepaalde_tijd)
16WHERE {   
17  # definieer peildatum
18  BIND(($peildatum) AS ?peildatum)
19  {
20    # selecteer personen met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd
21    ?arbeidsovereenkomst a onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd ;
22    	onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
23    	onz-g:isAbout ?locatie ;
24    	onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?personeel_bepaalde_tijd .
25    OPTIONAL {?arbeidsovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
26    
27    # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
28    {
29      ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
30      ?vestiging_uri 
31        a onz-org:Vestiging ;
32        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
33      ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
34        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
35    } UNION {
36      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
37      ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
38      ?organisatie_uri 
39        a onz-g:Business ;
40        rdfs:label ?organisatie .
41      BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
42    }
43  } 
44  UNION
45  {
46    # selecteer personen met arbeidsovereenkomst
47    ?arbeidsovereenkomst a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
48    	onz-g:startDatum ?start_overeenkomst ;
49    	onz-g:isAbout ?locatie ;
50    	onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?personeel .
51    OPTIONAL {?arbeidsovereenkomst onz-g:eindDatum ?eind_overeenkomst}
52    
53    # bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
54    {
55      ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
56      ?vestiging_uri 
57        a onz-org:Vestiging ;
58        onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
59      ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
60        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
61    } UNION {
62      #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
63      ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
64      ?organisatie_uri 
65        a onz-g:Business ;
66        rdfs:label ?organisatie .
67      BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
68    }
69  } 
70  # filter op peildatum
71  FILTER (?start_overeenkomst <= ?peildatum && (!BOUND(?eind_overeenkomst) || ?eind_overeenkomst >= ?peildatum))
72}
73GROUP BY ?vestiging
74ORDER BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!