Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

15.4.1 Aantal bewoners per financieringsstroom

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 15.4.1 
2# Parameters: 
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
10
11SELECT ?vestiging
12(SUM(?Wlz) as ?aantal_wlz)
13(SUM(?Wmo) as ?aantal_wmo)
14(SUM(?Zvw) as ?aantal_zvw)
15
16WHERE {
17  BIND($(peildatum) AS ?peildatum)
18  
19  VALUES ?type_indicatie
20      { 
21        onz-zorg:WlzIndicatie
22        onz-zorg:WmoIndicatie
23        onz-zorg:ZvwIndicatie
24      } 
25  ?wooneenheid 
26    a onz-org:WoonEenheid ;
27    onz-g:hasQuality ?occ ;
28    onz-g:partOf ?locatie . # locatie bevat niet alleen vestigingen
29  ?occ
30    a onz-g:Quality ;
31    onz-g:hasQualityValue ?occ_waarde .
32  ?occ_waarde a onz-g:OccupancyValue ;
33    onz-g:hasOccupancyObject ?client .
34  ?client a onz-g:Human .
35  
36  #selecteer de bijbehorende indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
37  ?indicatie 
38    a ?type_indicatie ;
39    onz-g:isAbout ?client .
40  
41  #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
42  ?zorgproces
43    a onz-zorg:NursingProcess ;
44    onz-g:definedBy ?indicatie ;
45    onz-g:hasPerdurantLocation/onz-g:partOf* ?locatie ; # locatie bevat niet alleen vestigingen
46    onz-g:startDatum ?start_zorgproces .
47    OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces}
48    FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_zorgproces))))
49  {
50  ?locatie 
51      a onz-org:Vestiging ;
52      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
53    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
54         onz-g:hasDataValue ?vestiging .
55  }
56  UNION {
57    #Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
58    ?locatie onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
59    ?organisatie_uri 
60      a onz-g:Business ;
61      rdfs:label ?Organisatie .
62    BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?vestiging)
63  }
64  #Per financieringsstroom
65  BIND(IF(?type_indicatie = onz-zorg:WlzIndicatie, 1, 0) AS ?Wlz)
66  BIND(IF(?type_indicatie = onz-zorg:WmoIndicatie, 1, 0) AS ?Wmo)
67  BIND(IF(?type_indicatie = onz-zorg:ZvwIndicatie, 1, 0) AS ?Zvw)
68} 
69GROUP BY ?vestiging
70ORDER BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!