Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

2.1.5 Aantal ingezette uren personeel Q1 2024

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 2.1
2# Parameters: ($kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT
13  ?Vestiging
14  (SUM(?inzet_uren) AS ?indicator)
15{
16  {
17    SELECT DISTINCT
18      ?locatie
19      ?inzet
20      ?gewerkte_tijd
21    {
22      BIND(('Q1') AS ?kwartaal)
23      BIND(IF(?kwartaal = 'Q1', '2024-01-01'^^xsd:date,
24         IF(?kwartaal = 'Q2', '2024-04-01'^^xsd:date,
25         IF(?kwartaal = 'Q3', '2024-07-01'^^xsd:date,
26         IF(?kwartaal = 'Q4', '2024-10-01'^^xsd:date,
27         '')))) AS ?start_periode)
28      BIND(?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration AS ?eind_periode)
29      
30      ?functie
31        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
32        onz-g:startDatum ?start_functie .
33      OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie . }
34      
35      FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
36      BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, 
37        IF(?eind_functie < ?eind_periode, ?eind_functie, ?eind_periode)
38      ) AS ?eind_functie_reken)
39      BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
40      
41      ?overeenkomst
42        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
43        onz-g:isAbout ?locatie_contract ;
44        onz-g:isAbout ?functie .
45      
46      ?inzet 
47        a onz-pers:GewerktePeriode ;
48        onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
49        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_inzet_datetime ;
50        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_inzet_datetime ;
51        onz-g:hasQuality ?gewerkte_tijd .
52      OPTIONAL{?inzet onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie_werk} 
53      # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
54      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_inzet_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_inzet)
55      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_inzet_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_inzet)
56      FILTER (?start_inzet >= ?start_functie_reken && ?eind_inzet <= ?eind_functie_reken)
57
58      ?locatie_contract a onz-g:StationaryArtifact .
59      BIND(IF(!BOUND(?locatie_werk), ?locatie_contract, ?locatie_werk) AS ?locatie)
60    }
61  }
62  # Bepaal de vestiging waar de werkzaamheden verricht worden volgens de werkovereenkomst
63  {
64    ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
65    ?vestiging_uri 
66      a onz-org:Vestiging ;
67      onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
68    ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
69      onz-g:hasDataValue ?Vestiging .
70  } UNION {
71    # Includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
72    ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
73    ?organisatie_uri 
74      a onz-g:Business ;
75      rdfs:label ?Organisatie .
76    BIND(CONCAT('Totaal ',?Organisatie) AS ?Vestiging)
77  }
78  ?gewerkte_tijd
79    a onz-pers:GewerkteTijd ;
80    onz-g:hasQualityValue/onz-g:hasDataValue ?inzet_uren .
81}
82GROUP BY ?Vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!