Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Algemeen

Doel van de uitvraag

De IGJ wil ter voorbereiding op een inspectiebezoek inzicht krijgen in:

  • De cliëntenpopulatie op een vestiging;
  • De deskundigheid van zorgverleners op een vestiging.

De opgevraagde gegevens worden als contextinformatie opgenomen in het uiteindelijke inspectierapport.

Het doel en de achtergrond per informatievraag wordt toegelicht bij de semantische laag.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!