Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

1.1.1. Aantal cliënten per zorgprofiel

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: IGJ 1.1.1
2# Parameters: $(peildatum)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
8PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12SELECT 
13	?zorgprofiel
14  (COUNT (DISTINCT(?client)) AS ?indicator)
15WHERE
16{ 
17  BIND ($(peildatum) AS ?peildatum)
18  VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
19
20  #selecteer de zorgprocessen op de vestiging die voldoen aan de inclusiecriteria
21  ?zorgproces
22    a onz-zorg:NursingProcess ;
23    onz-g:definedBy ?indicatie ;
24    onz-g:startDatum ?start_zorgproces .
25  	OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_zorgproces}
26  	FILTER (?start_zorgproces <= ?peildatum && ((?eind_zorgproces >= ?peildatum)||(!BOUND(?eind_zorgproces))))
27  #selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
28  ?indicatie 
29    onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
30    onz-g:isAbout ?client .
31  ?client a onz-g:Human .
32} 
33GROUP BY ?zorgprofiel
34ORDER BY ?zorgprofiel

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!