Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

1.2.3. Aantal personeelsleden per kwalificatieniveau

Indicator

Definitie: Aantal personeelsleden per kwalificatieniveau op een peildatum: per vestiging met betrekking tot zorg-gerelateerde functies.

Teller: Aantal personeelsleden per kwalificatieniveau.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het aantal personeelsleden met betrekking tot zorg-gerelateerde functies die op de peildatum tot een bepaald kwalificatieniveau behoort. De indicator wordt voor een vestiging per kwalifciatieniveau en voor alle kwalificatieniveaus samen berekend.

Uitgangspunten

  • Alle personeelsleden met een zorg-gerelateerde functie op de peildatum worden geïncludeerd.
  • Of een persooneelslid zorg-gerelateerd is, wordet bepaald op basis van de functie in de werkovereenkomst.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer van de betreffende vestiging alle personeelsleden met een of meerdere zorg-gerelateerde functie(s) op de peildatum.
  2. Bepaal op basis van de functie(s) per personeelslid uit stap 1 het kwalificatieniveau.
  3. Bereken op basis van stap 2 het aantal personeelsleden per kwalificatieniveau.
  4. Bereken op basis van stap 3 het aantal (unieke) personeelsleden.
Vestiging: <vestiging>
KwalificatieniveauAantal personeelsleden met een zorg-gerelateerde functie
TotaalStap 4
0/1Stap 3
2Stap 3
NStap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!