Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Technische interoperabiliteit

De gegevensuitwisseling vindt per e-mail plaats. In het geval van een aangekondigd inspectiebezoek wordt per e-mail een aankondigingsbrief verstuurd aan de bestuurder van een zorgorganisatie. Afhankelijk van de technische mogelijkheden van zowel de IGJ als zorgaanbieders zijn er twee situaties mogelijk:

  1. De zorgaanbieder kan indicatoren berekenen en aanleveren via een datastation: de vragen van de IGJ worden in een Excel-bestand als bijlage bij de e-mail met aankondigingsbrief toegevoegd. Vervolgens stuurt de antwoorden op dezelfde manier terug. Terugkoppeling aan de zorgaanbieder vindt plaats middels het inspectierapport.
  2. De zorgaanbieder kan indicatoren berekenen en aanleveren via een datastation: de vragen van de IGJ worden via de KIK-Starter aan de zorgaanbieder gesteld. Vervolgens worden de indicatoren via de KIK-Starter berekend en de antwoorden worden via de KIK-Starter aangeleverd aan de IGJ. Voor meer informatie hierover zie het Publicatieplatform.

Voor aanlevering middels de KIK-Starter gelden de volgende afspraken:

  • Zorgaanbieder kunnen zich aanmelden om gebruik te maken van de KIK-Starter. Deze zorgaanbieders krijgen van het programma KIK-V toegang tot de KIK-Starter via een daarvoor ingericht aansluitproces.
  • Voor gebruik van de KIK-Starter worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Herstel/correctie is mogelijk tot het moment van het inspectiebezoek. Na dit moment alleen in onderling overleg. Over de wens tot herstel/correctie is onderling contact tussen het programma KIK-V en de IGJ.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!