Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

1.1.1. Aantal cliënten per zorgprofiel

Indicator

Definitie: Aantal cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV per vestiging op een peildatum per zorgprofiel per vestiging en totaal per vestiging.

Teller: Aantal cliënten per zorgprofiel.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

De informatievraag betreft op een peildatum het aantal cliënten per zorgprofiel per vestiging en het totaal per vestiging. Het betreft cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 t/m VV10.

Uitgangspunten

  • cliënten met een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10 worden geïncludeerd.
  • Per door de IGJ gekozen vestiging.
  • Op een peildatum.

Voorbeeld

Onderstaande tabel beschrijft een voorbeeld van de manier waarop cliënten A en B meetellen in elk van de indelingen. Deze cliënten beschikken op de peildatum over respectievelijk een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV5 en VV8 en ontvangen zorg op vestiging 1.

Vestiging 1
ZorgprofielAantal cliënten
VV4
VV51
VV…
VV81
VVN
Totaal2

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten die op de peildatum zorg ontvangen op de betreffende vestiging en beschikken over een Wlz-indicatie met zorgprofiel VV4 tot en met VV10.
  2. Bepaal voor alle cliënten uit stap 1 het zorgprofiel (VV4 tot en met VV10).
  3. Bereken op basis van stap 2 het aantal cliënten per zorgprofiel.
  4. Bereken op basis van stap 1 het totaal aantal cliënten.

Vestiging: N

Peildatum: dd-mm-jjjj

ZorgprofielAantal cliënten
VV4Stap 3
VV5Stap 3
VV…Stap 3
VV10Stap 3
TotaalStap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!