Uitwisselprofiel IGJ Voorbereiding inspectiebezoek

Juridische interoperabiliteit

Grondslag

Dit uitwisselprofiel kent zijn grondslag in de volgende wetsartikelen:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz): artikel 11
  • Algemene wet bestuursrecht (Awb): artikel 5:16, 5:17, 5:20
  • Wet zorg en dwang (Wzd): artikel 17, 18, 42 en 60a

Lees hiervoor ook de aanvullende toelichting op het juridisch kader binnen de afsprakenset via onderstaande link. Juridisch kader afsprakenset

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!