Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

2.3.2. Verzuimfrequentie

Indicator

Definitie: De verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en het aantal personeelsleden in loondienst.

Teller: Aantal ziekmeldingen.

Noemer: Gemiddeld aantal personeelsleden.

Omschrijving

Het aantal nieuwe ziekmeldingen ten op zichte van het gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst in de meetperiode. De noemer van deze indicator betreft het resultaat van indicator 2.1.1.

Deze indicator wordt berekend op organisatieniveau op basis van zorg-gerelateerde functies.

Op de (deel)resultaten van deze indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Zie de uitgangspunten voor de noemer de uitgangspunten bij indicator 2.1.1.
  • De zorgaanbieder geeft zelf aan welke meldingen nieuwe ziekmeldingen betreffen.
  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof worden uitgesloten.

Berekening

  1. Selecteer alle personen die (o.b.v. hun functie) zorgverlener zijn.
  2. Selecteer alle personen met een arbeidsovereenkomst (personeel in loondienst).
  3. Tel van alle personen het totaal aantal nieuwe ziekmeldingen in de meetperiode bij elkaar op.
  4. Deel de uitkomst van '3' door de uitkomst van indicator 2.1.1.
TellerNoemerIndicator
Stap 3indicator 2.1.1Stap 4

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!