Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

3.1. Bespreken medicatiefouten in het team

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7
8SELECT 
9  (SUM(?tlr) AS ?teller)
10  (COUNT(?vestiging) AS ?noemer)
11  (ROUND(100 * SUM(?tlr) / COUNT(?vestiging)) AS ?indicator)
12{
13  {
14    SELECT 
15      ?vestiging 
16      (MAX(?Q1) AS ?Q1_tot)
17      (MAX(?Q2) AS ?Q2_tot)
18      (MAX(?Q3) AS ?Q3_tot)
19      (MAX(?Q4) AS ?Q4_tot)
20    {
21      {
22        # Selecteer alle vestigingen waar een medicatiefout is gemeld
23        SELECT DISTINCT 
24          ?vestiging 
25        { 
26          BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)  
27          BIND("2023-10-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
28
29          VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
30          
31          # Selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
32          ?zorgproces
33            a onz-zorg:NursingProcess ;
34            onz-g:hasParticipant ?client ;
35            onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
36            onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
37            onz-g:startDatum ?start_proces .
38            OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
39          FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
40          ?client
41            a onz-g:Human .
42          ?locatie 
43            onz-g:partOf* ?vestiging .
44          ?vestiging 
45            a onz-org:Vestiging .
46          # Selecteer bijbehorende MIC meldingen over medicatiefouten
47          ?mic_melding onz-g:isAbout ?client ;
48                a onz-zorg:MeldingMedicatieFout ;
49                onz-g:hasTime ?datum_melding .
50
51          # Alleen meldingen binnen de meetperiode
52          FILTER (?datum_melding >= ?start_periode && ?datum_melding <= ?eind_periode)
53
54          # Koppel melding aan juiste zorgproces
55          FILTER (?start_proces <= ?datum_melding && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?datum_melding))
56        }
57      }
58      OPTIONAL {
59        ?bespreking 
60          onz-g:hasMeetingTopic/a onz-zorg:MeldingMedicatieFout ;
61          onz-g:hasTime ?datum_bespreking ;
62          onz-g:hasPerdurantLocation/onz-g:partOf* ?vestiging .
63        BIND(MONTH(?datum_bespreking) AS ?maand)
64      }
65      BIND(IF(BOUND(?maand) && ?maand <= 3,1,0) AS ?Q1)
66      BIND(IF(BOUND(?maand) && ?maand >= 4 && ?maand <= 6,1,0) AS ?Q2)
67      BIND(IF(BOUND(?maand) && ?maand >= 7 && ?maand <= 9,1,0) AS ?Q3)
68      BIND(IF(BOUND(?maand) && ?maand >= 10,1,0) AS ?Q4)
69    }
70    GROUP BY ?vestiging
71  }
72  BIND(IF(?Q1_tot + ?Q2_tot + ?Q3_tot + ?Q4_tot = 4, 1, 0) AS ?tlr)
73}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!