Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:21-12-2023

Inwerkingtreding:21-12-2023
Bekijk bron...

3.2. Medicatiereview

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7
8SELECT
9  ?vestiging
10  (SUM(?tlr) AS ?teller)
11  (COUNT(?client) AS ?noemer)
12  (ROUND(100 * SUM(?tlr) / COUNT(?client)) AS ?indicator)
13{
14  {
15    SELECT 
16      ?client 
17      (MAX(?start_proces) AS ?start_laatste_locatie)
18      (MAX(?inclusie_teller) AS ?tlr)
19    {
20      {
21        SELECT
22          ?client
23          ?start_periode
24          ?eind_periode
25        {
26          {
27            SELECT 
28              ?client
29              ?start_periode
30              ?eind_periode
31              (MIN(?start_proces) AS ?start_inclusie)
32              (MAX(?eind_proces_corr) AS ?eind_inclusie)
33            { 
34              BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)  
35              BIND("2023-10-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
36
37              VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
38              
39              #selecteer de clienten die op eind van de periode minimaal 6 maanden in dienst zijn
40              ?zorgproces
41                a onz-zorg:NursingProcess ;
42                onz-g:hasParticipant ?client ;
43                onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
44                onz-g:startDatum ?start_proces .
45                OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
46                BIND(IF(!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces > ?eind_periode, ?eind_periode, ?eind_proces) AS ?eind_proces_corr)
47            }
48            GROUP BY ?client ?start_periode ?eind_periode
49          }
50          # Includeer indien meer dan 6 maanden zorg
51          FILTER ((?eind_inclusie - ?start_inclusie) >= "P182D"^^xsd:duration)
52        }  
53      }
54      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
55      ?zorgproces
56        a onz-zorg:NursingProcess ;
57        onz-g:hasParticipant ?client ;
58        onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
59        onz-g:startDatum ?start_proces .
60        OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
61        FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
62      OPTIONAL {
63        ?medicatiereview 
64          a onz-zorg:MedicatieReview ;
65          onz-g:hasTime ?datum_review ;
66          onz-g:isAbout ?client .
67        FILTER (?datum_review >= ?start_periode && ?datum_review <= ?eind_periode)
68      }
69      BIND(IF(BOUND(?medicatiereview), 1, 0) AS ?inclusie_teller)
70    }  
71    GROUP BY ?client
72  }
73  # Rapporteer bij de vestiging van het meest recente (in de gevraagde periode) zorgproces van de geincludeerde clienten
74  ?laatsteproces 
75    onz-g:hasParticipant ?client ;
76    onz-g:startDatum ?start_laatste_locatie ;
77    onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie .
78  ?locatie 
79    onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
80  ?vestiging_uri 
81    a onz-org:Vestiging ;
82    onz-g:identifiedBy ?vest_nr .
83  ?vest_nr
84    a onz-org:Vestigingsnummer ;
85    onz-g:hasDataValue ?vestiging .
86}
87GROUP BY ?vestiging

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!