Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:29-02-2024

Inwerkingtreding:29-02-2024
Bekijk bron...

6.1.3 Percentage ingezette uren personeel per kwalificatieniveau Q3 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 6.1
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10
11SELECT 
12  ?vestiging
13  ?kwalificatie_niveau
14  (?kwalificatie_uren AS ?ingezette_uren)
15  ((?kwalificatie_uren/?totaal_uren)*100 AS ?percentage)
16WHERE 
17{  
18  # subquery: bereken het aantal ingezette uren per kwalificatieniveau en vestiging
19  {
20    SELECT 
21      ?vestiging
22      ?kwalificatie_niveau
23      (SUM(?uren) AS ?kwalificatie_uren)
24    WHERE
25    {
26      # selecteer alle geregistreerde uren van de werknemers per 
27      SELECT DISTINCT
28        ?gewerkte_periode
29        ?start_werk
30        ?eind_werk
31        ?uren
32        ?kwalificatie_niveau
33        ?vestiging
34      WHERE 
35      {
36        BIND ('2023-07-01'^^xsd:date AS ?start_periode)
37        BIND ('2023-09-30'^^xsd:date AS ?eind_periode)
38        
39        # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
40        ?functie 
41          a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
42          a/ onz-g:hasQuality /onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
43          onz-g:startDatum ?start_functie .
44        OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie . }
45        
46        FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
47        BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, 
48          IF(?eind_functie < ?eind_periode, ?eind_functie, ?eind_periode)
49        ) AS ?eind_functie_reken)
50        BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
51        
52        ?overeenkomst 
53          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
54          onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?medewerker ;
55          onz-g:isAbout ?functie .
56
57        ?functie_niveau
58          a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde ;
59          rdfs:label ?kwalificatie_niveau .
60
61        # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
62        ?gewerkte_periode 
63          a onz-pers:GewerktePeriode ;
64          onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
65          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
66          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ;
67          onz-g:hasPerdurantLocation ?location ;   
68          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
69        # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
70        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
71        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
72        FILTER(?start_werk >= ?start_functie_reken && ?eind_werk <= ?eind_functie_reken)
73        
74        # selecteer locatie met bijbehorende vestiging
75        ?location
76          onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
77        ?vestiging_uri 
78          a onz-org:Vestiging ;
79          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
80        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
81          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
82      }
83    }
84    GROUP BY ?vestiging ?kwalificatie_niveau
85  }
86  # subquery: bereken het aantal ingezette uren per vestiging
87  {
88    SELECT 
89      ?vestiging
90      (SUM(?uren) AS ?totaal_uren)
91    # selecteer alle geregistreerde uren van de werknemers per vestiging
92    WHERE
93    {
94      SELECT DISTINCT
95        ?gewerkte_periode
96        ?start_werk
97        ?eind_werk
98        ?uren
99        ?vestiging
100      WHERE 
101      { 
102        BIND ('2023-07-01'^^xsd:date AS ?start_periode)
103        BIND ('2023-09-30'^^xsd:date AS ?eind_periode)
104        
105        # selecteer uren van gewerkte periode binnen periode
106        ?gewerkte_periode 
107          a onz-pers:GewerktePeriode ;
108          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
109          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ;
110          onz-g:hasPerdurantLocation ?location ; 
111          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
112        # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
113        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
114        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
115        FILTER(?start_werk >= ?start_periode && ?eind_werk <= ?eind_periode)
116
117        ?location
118          onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
119        ?vestiging_uri 
120          a onz-org:Vestiging ;
121          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
122        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
123          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
124      }
125    }
126    GROUP BY ?vestiging
127  }
128}
129ORDER BY ?vestiging ?kwalificatie_niveau
130

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!