Uitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Versie:

Publicatiedatum:29-02-2024

Inwerkingtreding:29-02-2024
Bekijk bron...

7.1.2 Aantal ingezette uren personeel per cliënt Q2 2023

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: Zorgkantoren 7.1
2# Parameters: $(kwartaal)
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
11
12SELECT 
13  ?vestiging
14  ?ingezette_uren
15  ?aantal_clienten
16  ((?ingezette_uren/?aantal_clienten) AS ?ingezetten_uren_per_client)
17WHERE 
18{
19  {
20    SELECT 
21      ?vestiging
22      (SUM(?uren) AS ?ingezette_uren)
23    WHERE
24    {
25      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
26      BIND(('Q2') AS ?kwartaal)
27      BIND(
28        IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
29        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
30        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
31        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
32        '')))) AS ?start_periode)
33      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
34
35      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
36      ?functie
37        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
38        onz-g:startDatum ?start_functie .
39      OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie .}
40      
41      FILTER(?start_functie <= ?eind_periode && ((?eind_functie >= ?start_periode) || (!BOUND(?eind_functie))))
42      BIND(IF(!BOUND(?eind_functie), ?eind_periode, 
43        IF(?eind_functie < ?eind_periode, ?eind_functie, ?eind_periode)
44      ) AS ?eind_functie_reken)
45      BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_reken)
46      
47      ?overeenkomst 
48        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
49        onz-g:isAbout ?functie .
50
51      # selecteer uren van gewerkte periode binnen rekenperiode
52      ?gewerkteperiode 
53        a onz-pers:GewerktePeriode ;
54        onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_werk_datetime ;
55        onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_werk_datetime ;
56        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ; 
57        onz-g:definedBy ?overeenkomst ;
58        onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
59      # Als begin- en endTimeStamp van type dateTime zijn dan omzetten zodat vergeleken kan worden met start en eind period
60      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?start_werk)
61      BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_werk_datetime), 1, 10), xsd:date) AS ?eind_werk)
62      FILTER((?start_werk >= ?start_functie_reken) && (?eind_werk <= ?eind_functie_reken))
63      
64      # selecteer vestiging van gewerkte periode
65      {
66        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
67        ?vestiging_uri 
68          a onz-org:Vestiging ;
69          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
70        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
71          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
72      } UNION {
73      # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
74        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
75        ?organisatie_uri 
76          a onz-g:Business ;
77          rdfs:label ?organisatie .
78        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
79      }
80      
81    }
82    GROUP BY ?vestiging
83  }
84  {
85    SELECT 
86      ?vestiging
87      (COUNT(DISTINCT(?client)) AS ?aantal_clienten)
88    WHERE
89    {
90      # definieer kwartaal waarin overeenkomst geldig moet zijn
91      BIND(('Q2') AS ?kwartaal)
92      BIND(
93        IF(?kwartaal = 'Q1', '2023-01-01'^^xsd:date, 
94        IF(?kwartaal = 'Q2', '2023-04-01'^^xsd:date,
95        IF(?kwartaal = 'Q3', '2023-07-01'^^xsd:date,
96        IF(?kwartaal = 'Q4', '2023-10-01'^^xsd:date, 
97        '')))) AS ?start_periode)
98      BIND((?start_periode + "P3M"^^xsd:duration - "P1D"^^xsd:duration) AS ?eind_periode)
99      
100      VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
101      
102      # selecteer zorgproces binnen periode
103      ?zorgproces
104        a onz-zorg:NursingProcess ;
105        onz-g:definedBy ?indicatie ;
106        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie ;
107        onz-g:startDatum ?start_proces .
108      OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
109      FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
110
111      # selecteer vestiging van gewerkte periode
112      {
113        ?locatie onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
114        ?vestiging_uri 
115          a onz-org:Vestiging ;
116          onz-g:identifiedBy ?vest_nr.
117        ?vest_nr a onz-org:Vestigingsnummer ;
118          onz-g:hasDataValue ?vestiging .
119      } UNION {
120        # includeer ook de organisatie als geheel en label deze als vestiging
121        ?locatie onz-g:partOf*/onz-org:vestigingVan ?organisatie_uri .
122        ?organisatie_uri 
123          a onz-g:Business ;
124          rdfs:label ?organisatie .
125        BIND(CONCAT('Totaal ',?organisatie) AS ?vestiging)
126      }
127
128      # selecteer de bijbehordene indicatie, om unieke clienten te kunnen bepalen
129      ?indicatie 
130        onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
131        onz-g:isAbout ?client .
132      ?client a onz-g:Human .
133    }
134  GROUP BY ?vestiging
135  }
136}
137

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!