Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

5. Continentie

Indicator

Definitie: Percentage cliënten op de vestiging waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier.

Teller: Aantal cliënten waarbij een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in het zorgdossier.

Noemer: Totaal aantal cliënten op de vestiging.

Toelichting

De indicator betreft per vestiging het totaal aantal cliënten waarbij beleidsafspraken rondom de toiletgang zijn vastgelegd in het zorgdossier ten op zichten van het totaal aantal cliënten per vestiging. Het betreft cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 t/m VV10.

De indicator wordt per vestiging op een peildatum berekend. De peildatum is 1 maart 2024.

Uitgangspunten

  • Alle cliënten met een Wlz-indicatie VV4 tot en met VV10 op de peildatum worden geïncludeerd.
  • In geval van meerdere afspraken bij een cliënt telt deze cliënt een keer mee.
  • Cliënten worden ingedeeld op vestiging waar de cliënt (o.b.v. de indicatie) zorg ontving op de peildatum.
  • De datum van de beleidsafspraak voor de peildatum liggen.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10 op de peildatum.
  2. Bepaal o.b.v. stap 1 per client de vestiging op de peildatum.
  3. Bepaal per cliënt of er minimaal een beleidsafspraak rond de toiletgang is geregistreerd.
  4. Bereken per vestiging het aantal cliënten.
  5. Bereken per vestiging het aantal cliënten bij wie minimaal een afspraak rond de toiletgang is geregistreerd.
  6. Bereken de indicator door per vestiging het resultaat uit stap ‘5’ te delen door het resultaat uit stap ‘4’ en vermenigvuldig met 100%.
TellerNoemerIndicator
Stap 5Stap 4Stap 6

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!