Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.1.5. Percentage kosten uitzendkrachten Personeel Niet In Loondienst

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB 2.1.5
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
7PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
8
9
10SELECT 
11  (SUM(?bedrag_pnil) AS ?kosten_pnil)
12  (SUM(?bedrag_pil) AS ?kosten_pil)
13  (100*(?kosten_pnil/?kosten_pil) AS ?percentage_pnil_tov_pil)
14
15{ 
16  BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)   
17  BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
18  {
19    # Kosten personeel niet in loondienst
20    VALUES ?rubriek_pnil {
21      onz-fin:WBedOvpUik
22      onz-fin:WBedOvpUit
23      onz-fin:WBedOvpMaf
24      onz-fin:WBedOvpZzp
25      onz-fin:WBedOvpPay
26      onz-fin:WBedOvpOip
27
28      onz-fin:PM418000
29      }
30
31    ?post_pnil a onz-fin:Grootboekpost ;
32      onz-g:partOf ?rubriek_pnil ;
33      onz-g:isAbout ?kost_pnil ;
34      onz-g:hasDate ?datum_pnil .
35
36    ?kost_pnil onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pnil .
37    FILTER (?datum_pnil >= ?start_periode && ?datum_pnil <= ?eind_periode)
38    BIND(0 AS ?bedrag_pil) # zodat ?bedrag_pil nooit UNBOUND is en de som niet correct berekend wordt.
39
40  } UNION {
41    
42    # Kosten personeel in loondienst
43    VALUES ?rubriek_pil {
44    onz-fin:WPerLes
45    onz-fin:WPerSol
46
47    onz-fin:PM411000
48    onz-fin:PM412000
49    onz-fin:PM413000
50    onz-fin:PM414000
51    onz-fin:PM415000
52    onz-fin:PM422100
53    onz-fin:PM422300
54    onz-fin:PM422400
55    onz-fin:PM422410
56    onz-fin:PM422500
57    onz-fin:PM422600
58    onz-fin:PM422900
59    }
60
61    ?post_pil a onz-fin:Grootboekpost ;
62      onz-g:partOf ?rubriek_pil ;
63      onz-g:isAbout ?kost_pil ;
64      onz-g:hasDate ?datum_pil .
65
66    ?kost_pil onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag_pil .
67    FILTER (?datum_pil >= ?start_periode && ?datum_pil <= ?eind_periode)
68    BIND(0 AS ?bedrag_pnil) # zodat ?bedrag_pnil nooit UNBOUND is en de som niet correct berekend wordt.
69  }
70}
71

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!