Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.1.4. Percentage inzet uitzendkrachten Personeel Niet in Loondienst (PNIL)

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.4
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8
9SELECT
10	(SUM(?pnil_uren)/1692 AS ?teller)
11	(SUM(?uren)/1692 AS ?noemer) 
12	(100 * ?teller / ?noemer AS ?indicator)
13{
14  SELECT DISTINCT 
15		?gewerkte_periode 
16		?uren 
17		?pnil_uren
18  {
19    BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
20    BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode) 
21
22    # selecteer zorgverlenerfuncties die geldig zijn binnen de periode
23    ?functie 
24      a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
25      onz-g:startDatum ?start_functie .
26    OPTIONAL {
27      ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie
28    }
29    FILTER (?start_functie <= ?eind_periode && (?eind_functie >= ?start_periode || !BOUND(?eind_functie)))
30    BIND(IF(?start_functie < ?start_periode, ?start_periode, ?start_functie) AS ?start_functie_corr)
31    BIND(IF(!BOUND(?eind_functie) || ?eind_functie > ?eind_periode, ?eind_periode, ?eind_functie) AS ?eind_functie_corr)
32
33    VALUES ?type_overeenkomst {onz-pers:ArbeidsOvereenkomst onz-pers:InhuurOvereenkomst onz-pers:UitzendOvereenkomst}
34    # selecteer de arbeidsovereenkomst die hoort bij de functie
35    ?overeenkomst
36      a ?type_overeenkomst ;
37      onz-g:isAbout ?functie ;
38      onz-g:isAbout ?gewerkte_periode .
39
40    # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
41    ?gewerkte_periode 
42      a onz-pers:GewerktePeriode ;
43      onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
44      onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
45      onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
46    BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
47    BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
48    # selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
49    FILTER(?start_gewerkt >= ?start_functie_corr && ?eind_gewerkt <= ?eind_functie_corr)
50
51    # ken PNIL uren toe aan inhuur- en uitzendovereenkomsten
52    BIND(IF(?type_overeenkomst = onz-pers:InhuurOvereenkomst || ?type_overeenkomst = onz-pers:UitzendOvereenkomst, ?uren, 0) AS ?pnil_uren)
53  }
54}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!