Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.1.1. Aantal personeelsleden

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.1
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
9
10SELECT
11	(SUM(?factor_totaal) AS ?indicator)
12{
13  SELECT #alle factoren bij elkaar optellen, max per persoon beperken tot 1
14    ?persoon
15    (IF(SUM(?dagen_indicator/?dagen_periode) > 1, 1,SUM(?dagen_indicator/?dagen_periode))AS ?factor_totaal)
16  {
17    SELECT DISTINCT #functies die op dezelfde dag starten, samenvoegen op de functie met de meeste dagen
18      ?persoon
19      ?dagen_periode
20      ?start_functie_corr
21      (MAX(?dagen_functie) AS ?dagen_indicator)
22    { 
23      # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
24      BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode_datum)
25      BIND("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode_datum)
26      ?start_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_periode .
27      ?eind_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_periode .
28      BIND(?eind_periode - ?start_periode + 1 AS ?dagen_periode)
29
30      # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
31      ?functie 
32        a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
33        onz-g:startDatum ?start_functie_datum .
34      OPTIONAL {
35        ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie_datum .
36      }
37      FILTER(?start_functie_datum <= ?eind_periode_datum && (?eind_functie_datum >= ?start_periode_datum || !BOUND(?eind_functie_datum)))
38      BIND(IF(?start_functie_datum < ?start_periode_datum, ?start_periode_datum, ?start_functie_datum) AS ?start_functie_datum_corr)
39      BIND(IF(!BOUND(?eind_functie_datum) || ?eind_functie_datum > ?eind_periode_datum, ?eind_periode_datum, ?eind_functie_datum) AS ?eind_functie_datum_corr)
40      ?start_functie_datum_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_functie_corr .
41      ?eind_functie_datum_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_functie_corr .
42      BIND(?eind_functie_corr - ?start_functie_corr + 1 AS ?dagen_functie)
43
44      ?overeenkomst
45        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
46        onz-g:isAbout ?functie ;
47        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
48    }	
49    GROUP BY ?persoon ?dagen_periode ?start_functie_corr
50    ORDER BY ?persoon
51  }
52  GROUP BY ?persoon
53}
54

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!