Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

1.1. Decubitus

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7
8SELECT
9  ?vestiging
10  ?teller
11  ?noemer
12  ?indicator
13{
14  {
15    SELECT 
16      ?vestiging 
17      (SUM(?count_teller) AS ?teller_temp) 
18      (SUM(?filter_noemer) AS ?noemer_temp) 
19      (ROUND(100*SUM(?count_teller)/SUM(?filter_noemer)) AS ?indicator_temp)
20    {
21      {
22        SELECT DISTINCT 
23          ?client 
24          (MAX(?start_proces) AS ?select_vestiging) 
25          (MAX(?inclusie_noemer) AS ?filter_noemer) 
26          (MAX(?inclusie_teller) AS ?count_teller)
27        {
28          BIND("2023-03-01"^^xsd:date as ?peildatum)
29
30          VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
31
32          #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
33          ?zorgproces
34            a onz-zorg:NursingProcess ;
35            onz-g:hasParticipant ?client ;
36            onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
37            onz-g:startDatum ?start_proces .
38            OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
39          BIND (IF(!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces > ?peildatum, ?peildatum, ?eind_proces) AS ?eind_proces_corr)
40          FILTER (?start_proces <= ?peildatum && ?eind_proces_corr >= ?peildatum)
41          OPTIONAL 
42          {
43            #selecteer eventuele decubituswonden en bijbehorende graad
44            ?client 
45              onz-g:hasQuality ?wond .
46            ?wond 
47              a onz-zorg:DecubitusWond ;
48              onz-g:startDatum ?start_wond .
49              OPTIONAL { ?wond onz-g:eindDatum ?eind_wond }
50              OPTIONAL {
51                ?wond 
52                  onz-g:hasQuality ?g .
53                ?g 
54                  onz-g:hasTime ?datum ;
55                  onz-g:hasQualityValue ?graad .
56              }
57            #wond in de juiste periode
58            FILTER (!BOUND(?wond) || (?start_wond <= ?eind_proces_corr && (?eind_wond >= ?start_proces || !BOUND(?eind_wond))))
59          }
60          #graad bij de juiste wond
61          FILTER ((?datum >= ?start_wond && ( ?datum <= ?eind_wond || !BOUND(?eind_wond))) || !BOUND(?graad))
62          FILTER (?start_wond <= ?peildatum && (?peildatum <= ?eind_wond || !BOUND(?eind_wond)))
63          BIND (IF(BOUND(?wond) && !BOUND(?graad), 0, 1) AS ?inclusie_noemer)
64          BIND (IF((?graad = onz-zorg:decubitus_categorie_1 || !BOUND(?graad)) || ?inclusie_noemer = 0, 0, 1) AS ?inclusie_teller)
65          
66        }
67        GROUP BY ?client
68      }
69      FILTER (?filter_noemer = 1)
70      ?laatsteproces 
71        onz-g:hasParticipant ?client ;
72        onz-g:startDatum ?select_vestiging ;
73        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie .
74      ?locatie 
75        onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
76      ?vestiging_uri 
77        a onz-org:Vestiging ;
78        onz-g:identifiedBy ?vest_nr .
79      ?vest_nr
80        a onz-org:Vestigingsnummer ;
81        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
82    } 
83    GROUP BY ?vestiging
84  }
85  #Corrigeer voor waarnemingen kleiner dan 10
86  #Houd rekening met een teller die mogelijk groter is dan de noemer
87  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?teller_temp) AS ?teller)
88  BIND (IF(?noemer_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?noemer_temp) AS ?noemer)
89  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?indicator_temp) AS ?indicator)
90}
91

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!