Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

6. Aandacht voor eten en drinken voedselvoorkeuren client

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
2PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
3PREFIX onz-org: <http://purl.org/ozo/onz-org#>
4PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
7
8SELECT
9  ?vestiging
10  ?teller
11  ?noemer
12  ?indicator
13{
14  {
15    SELECT
16      ?vestiging
17      (SUM(?inclusie_teller) AS ?teller_temp)
18      (COUNT(?client) AS ?noemer_temp)
19      (ROUND(100 * SUM(?inclusie_teller) / COUNT(?client)) AS ?indicator_temp)
20    {
21      {
22        SELECT 
23          ?client
24          (MAX(?start_proces) AS ?start_laatste_proces) #zodat meest recente vestiging gevonden kan worden
25          (MAX(?tlr) AS ?inclusie_teller) #MAX zodat een client maar 1x mee kan tellen
26        {
27          BIND("2023-03-01"^^xsd:date as ?peildatum)
28
29          VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
30          
31          #selecteer de zorgprocessen die voldoen aan de inclusiecriteria
32          ?zorgproces
33            a onz-zorg:NursingProcess ;
34            onz-g:hasParticipant ?client ;
35            onz-g:definedBy/onz-g:hasPart ?zorgprofiel ;
36            onz-g:startDatum ?start_proces .
37            OPTIONAL {?zorgproces onz-g:eindDatum ?eind_proces}
38          FILTER (?start_proces <= ?peildatum && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?peildatum))
39
40          #selecteer eventuele beleidsafspraken rondom voedselvoorkeuren
41          OPTIONAL {
42            ?beleidsafspraak 
43              a onz-zorg:AfspraakVoedselvoorkeuren ;
44              onz-g:isAbout ?client ;
45              onz-g:startDatum ?datum .
46            FILTER (?datum <= ?peildatum)
47          }
48          BIND(IF(BOUND(?beleidsafspraak),1,0) AS ?tlr)
49        } 
50        GROUP BY ?client
51      }
52      #Vind de laatste vestiging binnen de verslagperiode en koppel deze aan de client
53      ?laatsteproces 
54        onz-g:hasParticipant ?client ;
55        onz-g:startDatum ?start_laatste_proces ;
56        onz-g:hasPerdurantLocation ?locatie .
57      ?locatie 
58        onz-g:partOf* ?vestiging_uri .
59      ?vestiging_uri 
60        a onz-org:Vestiging ;
61        onz-g:identifiedBy ?vest_nr .
62      ?vest_nr
63        a onz-org:Vestigingsnummer ;
64        onz-g:hasDataValue ?vestiging .
65    }
66    GROUP BY ?vestiging
67  }
68  #Corrigeer voor waarnemingen kleiner dan 10
69  #Houd rekening met een teller die mogelijk groter is dan de noemer
70  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?teller_temp) AS ?teller)
71  BIND (IF(?noemer_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?noemer_temp) AS ?noemer)
72  BIND (IF(?teller_temp < 10, "Waarneming kleiner dan 10", ?indicator_temp) AS ?indicator)
73}
74

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!