Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.1.3. Percentage personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.3
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
9
10SELECT
11	(SUM(?in_teller) AS ?teller)
12  (COUNT(?persoon) AS ?noemer)
13  (100 * ?teller / ?noemer AS ?indicator)
14{
15  SELECT 
16    DISTINCT ?persoon
17    (MAX(?bepaald) AS ?in_teller)
18  {
19    # definieer peildatum
20    BIND("2023-12-31"^^xsd:date AS ?peildatum)
21    VALUES ?type_overeenkomst { onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd onz-pers:ArbeidsOvereenkomst }
22    
23    ?functie 
24      a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
25      onz-g:startDatum ?start_functie .
26    OPTIONAL { ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie }
27    FILTER (?start_functie <= ?peildatum && (?eind_functie >= ?peildatum || !BOUND(?eind_functie)))
28    ?overeenkomst
29      onz-g:isAbout ?functie ;
30      a ?type_overeenkomst ;
31      onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
32    
33    BIND(IF(?type_overeenkomst = onz-pers:ArbeidsOvereenkomstBepaaldeTijd, 1, 0) AS ?bepaald)
34  }
35  GROUP BY ?persoon
36}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!