Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.1.6. Gemiddelde contractomvang

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.1.6
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
10
11SELECT 
12	?teller 
13	?noemer 
14	(?teller/?noemer AS ?indicator)
15WHERE
16{
17  {
18    SELECT
19	    (SUM(?factor_totaal) AS ?noemer)
20    {
21      SELECT #alle factoren bij elkaar optellen, max per persoon beperken tot 1
22        ?persoon
23        (IF(SUM(?dagen_indicator/?dagen_periode) > 1, 1,SUM(?dagen_indicator/?dagen_periode))AS ?factor_totaal)
24      {
25        SELECT DISTINCT #functies die op dezelfde dag starten, samenvoegen op de functie met de meeste dagen
26          ?persoon
27          ?dagen_periode
28          ?start_functie_corr
29          (MAX(?dagen_functie) AS ?dagen_indicator)
30        { 
31          # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
32          BIND("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode_datum)
33          BIND("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode_datum)
34          ?start_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_periode .
35          ?eind_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_periode .
36          BIND(?eind_periode - ?start_periode + 1 AS ?dagen_periode)
37
38          # selecteer werkovereenkomsten waarbij werknemer een zorgverlenerfunctie heeft
39          ?functie 
40            a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
41            onz-g:startDatum ?start_functie_datum .
42          OPTIONAL {
43            ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie_datum .
44          }
45          FILTER(?start_functie_datum <= ?eind_periode_datum && (?eind_functie_datum >= ?start_periode_datum || !BOUND(?eind_functie_datum)))
46          BIND(IF(?start_functie_datum < ?start_periode_datum, ?start_periode_datum, ?start_functie_datum) AS ?start_functie_datum_corr)
47          BIND(IF(!BOUND(?eind_functie_datum) || ?eind_functie_datum > ?eind_periode_datum, ?eind_periode_datum, ?eind_functie_datum) AS ?eind_functie_datum_corr)
48          ?start_functie_datum_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_functie_corr .
49          ?eind_functie_datum_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_functie_corr .
50          BIND(?eind_functie_corr - ?start_functie_corr + 1 AS ?dagen_functie)
51
52          ?overeenkomst
53            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
54            onz-g:isAbout ?functie ;
55            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
56        }	
57        GROUP BY ?persoon ?dagen_periode ?start_functie_corr
58        ORDER BY ?persoon
59      }
60      GROUP BY ?persoon
61    }
62  }
63  {
64    SELECT
65      (SUM(?aantal) AS ?teller) 
66    WHERE 
67    {
68      {
69        SELECT DISTINCT
70          ?start_periode_datum 
71          ?eind_periode_datum 
72          ?gewerkte_periode 
73          ?uren
74        WHERE 
75        { 
76          BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode_datum)
77          BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode_datum) 
78          
79          # selecteer zorgverlenerfuncties die geldig zijn binnen de periode
80          ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
81            onz-g:startDatum ?start_functie .
82          OPTIONAL {
83            ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie
84          }
85          FILTER (?start_functie <= ?eind_periode_datum && (?eind_functie >= ?start_periode_datum || !BOUND(?eind_functie)))
86          BIND(IF(?start_functie < ?start_periode_datum, ?start_periode_datum, ?start_functie) AS ?start_functie_corr)
87          BIND(IF(!BOUND(?eind_functie) || ?eind_functie > ?eind_periode_datum, ?eind_periode_datum, ?eind_functie) AS ?eind_functie_corr)
88          # selecteer de arbeidsovereenkomst die hoort bij de functie
89          ?overeenkomst
90            onz-g:isAbout ?functie ;
91            a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
92            onz-g:isAbout ?gewerkte_periode .
93
94          # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
95          ?gewerkte_periode 
96            a onz-pers:GewerktePeriode ;
97            onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
98            onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
99            onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
100          BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
101          BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
102          # selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
103          FILTER(?start_gewerkt >= ?start_functie_corr && ?eind_gewerkt <= ?eind_functie_corr)
104        }
105      }
106      
107      # rapporteer in de eenheid fte_36 (1 fte = 36 uur/week)
108      onz-pers:fte_36 
109        onz-g:hasDataValue ?corr_factor .
110      
111      # bereken aantal dagen in de periode
112      ?start_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_periode .
113      ?eind_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_periode .
114      BIND(?eind_periode - ?start_periode + 1 AS ?dagen_periode)
115      
116      # bereken fte (1 fte is volledig als 47 weken per jaar is gewerkt)
117      BIND (?uren/(?dagen_periode/365*47)/?corr_factor AS ?aantal)
118    } 
119
120  }
121}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!