Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.5.1. Aantal fte zorg client ratio

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.5.1
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-zorg: <http://purl.org/ozo/onz-zorg#>
8PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX time: <http://www.w3.org/2006/time#>
11
12SELECT
13  (SUM(?aantal) AS ?teller)
14  (SUM(?dagen_proces)/365 AS ?noemer)
15  ((100*SUM(?aantal)/(SUM(?dagen_proces)/365)) AS ?indicator)
16{
17  {
18    {
19      SELECT ?zorgproces ?indicatie ?start_proces ?eind_proces ?start_periode ?eind_periode ?zorgprofiel
20      WHERE {
21        BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
22        BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
23
24        ?zorgproces
25          a onz-zorg:NursingProcess ;
26          onz-g:definedBy ?indicatie ;
27          onz-g:startDatum ?start_proces .
28        OPTIONAL {
29          ?zorgproces 
30            a onz-zorg:NursingProcess;
31            onz-g:eindDatum ?eind_proces.
32        }
33        ?indicatie
34          a onz-zorg:WlzIndicatie ;
35          onz-g:hasPart ?zorgprofiel .
36
37        #Alleen processen in gevraagde periode
38        FILTER (?start_proces <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_proces) || ?eind_proces >= ?start_periode))
39      }
40    }
41
42    #Selecteer zorgprocessen binnen geincludeerde zorgprofielen
43    VALUES ?zorgprofiel { onz-zorg:4VV onz-zorg:5VV onz-zorg:6VV onz-zorg:7VV onz-zorg:8VV onz-zorg:9BVV onz-zorg:10VV }
44
45    #Corrigeer wanneer start of eind van het zorgproces buiten de gevraagde periode valt
46    BIND(IF(?start_periode > ?start_proces, ?start_periode, ?start_proces) AS ?start_proces_corr)
47    BIND(IF((?eind_periode < ?eind_proces) || !BOUND(?eind_proces), ?eind_periode, ?eind_proces) AS ?eind_proces_corr)
48
49    ?start_proces_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_proces_reken .
50    ?eind_proces_corr ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_proces_reken .
51    BIND(?eind_proces_reken - ?start_proces_reken + 1 AS ?dagen_proces)
52    BIND (0 AS ?aantal)
53  } UNION {
54    {
55      SELECT DISTINCT
56        ?start_periode_datum 
57        ?eind_periode_datum 
58        ?gewerkte_periode 
59        ?uren
60      WHERE 
61      { 
62        BIND ("2023-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode_datum)
63        BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode_datum) 
64        
65        # selecteer zorgverlenerfuncties die geldig zijn binnen de periode
66        ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
67          onz-g:startDatum ?start_functie .
68        OPTIONAL {
69          ?functie onz-g:eindDatum ?eind_functie
70        }
71        FILTER (?start_functie <= ?eind_periode_datum && (?eind_functie >= ?start_periode_datum || !BOUND(?eind_functie)))
72        BIND(IF(?start_functie < ?start_periode_datum, ?start_periode_datum, ?start_functie) AS ?start_functie_corr)
73        BIND(IF(?eind_functie > ?eind_periode_datum || !BOUND(?eind_functie), ?eind_periode_datum, ?eind_functie) AS ?eind_functie_corr)
74        # selecteer de arbeidsovereenkomst die hoort bij de functie
75        ?overeenkomst
76          onz-g:isAbout ?functie ;
77          a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
78          onz-g:isAbout ?gewerkte_periode .
79
80        # selecteer aantal gewerkte uren binnen periode die gekoppeld zijn aan werkovereenkomst 
81        ?gewerkte_periode 
82          a onz-pers:GewerktePeriode ;
83          onz-g:hasBeginTimeStamp ?start_gewerktDT ;
84          onz-g:hasEndTimeStamp ?eind_gewerktDT ;
85          onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?uren .
86        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?start_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?start_gewerkt)
87        BIND(STRDT(SUBSTR(STR(?eind_gewerktDT),1,10), xsd:date) AS ?eind_gewerkt)
88        # selecteer gewerkte tijd in de gevraagde periode
89        FILTER(?start_gewerkt >= ?start_functie_corr && ?eind_gewerkt <= ?eind_functie_corr)   
90      }
91    }
92    
93    # rapporteer in de eenheid fte_36 (1 fte = 36 uur/week)
94    onz-pers:fte_36 
95      onz-g:hasDataValue ?corr_factor .
96    
97    # bereken aantal dagen in de periode
98    ?start_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?start_periode .
99    ?eind_periode_datum ^time:inXSDDate/time:inTemporalPosition/time:numericPosition ?eind_periode .
100    BIND(?eind_periode - ?start_periode + 1 AS ?dagen_periode)
101    
102    # bereken fte (1 fte is volledig als 47 weken per jaar is gewerkt)
103    BIND (?uren/(?dagen_periode/365*47)/?corr_factor AS ?aantal)
104    BIND (0 AS ?dagen_proces)
105  } 
106}
107

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!