Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

2.4.3. Percentage doorstroom kwalificatieniveau

Concepten

Relaties

Eigenschappen

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: ODB Personele samenstelling 2.4.3
2# Parameters: -
3# Ontologie: versie 2.0.0 of nieuwer
4
5PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
6PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
7PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
8PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
9
10SELECT 
11	?teller
12  ?noemer
13  (100 * ?teller/?noemer AS ?indicator)
14WHERE
15{
16  {
17  SELECT (COUNT(?persoon) AS ?teller)
18  WHERE{
19    SELECT ?persoon (COUNT(DISTINCT ?functie_niveau) AS ?distinctKwalificaties)
20    WHERE
21    {  
22      BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?peildatum)
23      BIND (?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration AS ?verleden)
24
25      {
26        SELECT 
27          ?persoon 
28          (MAX(?eind_kwal_niveau) AS ?latest_end_date) 
29          (MAX(?start_kwal_niveau) AS ?latest_start_date)
30        WHERE
31        {
32          BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?peildatum)
33          BIND (?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration AS ?verleden)
34          ?overeenkomst a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
35                onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
36                onz-g:isAbout ?functie .
37          ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
38              a/onz-g:hasQuality/onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
39              onz-g:startDatum ?start_kwal_niveau .
40          OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
41                  onz-g:eindDatum ?eind_kwal_niveau}
42          FILTER(?start_kwal_niveau <= ?peildatum)
43          FILTER (!BOUND(?eind_kwal_niveau) || ?eind_kwal_niveau >= ?verleden)
44        }
45        GROUP BY ?persoon
46      }
47
48      ?overeenkomst a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
49            onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
50            onz-g:isAbout ?functie .
51      ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
52          a/onz-g:hasQuality/onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
53          onz-g:startDatum ?start_kwal_niveau .
54      OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
55              onz-g:eindDatum ?eind_kwal_niveau}
56      FILTER(?start_kwal_niveau <= ?peildatum)
57
58      FILTER (!BOUND(?eind_kwal_niveau) || ?eind_kwal_niveau >= ?verleden)
59
60      ?functie_niveau a onz-pers:ODBKwalificatieWaarde .
61      FILTER (!BOUND(?latest_end_date) || ?latest_end_date >= ?peildatum)
62      FILTER (?latest_start_date >= ?verleden)
63    }
64    GROUP BY ?persoon
65    HAVING (COUNT(DISTINCT ?functie_niveau) > 1)
66    }
67  }
68  {
69  SELECT
70    ((SUM(?count_start) + SUM(?count_eind))/2 AS ?noemer)
71  WHERE 
72    { 
73    SELECT 
74      (MAX(?geldig_verleden) AS ?count_start)
75      (MAX(?geldig_eind) AS ?count_eind)
76    WHERE 
77    {     
78      BIND ("2023-12-31"^^xsd:date AS ?peildatum)
79      BIND (?peildatum - "P1Y"^^xsd:duration AS ?verleden)
80      
81      ?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ;
82          a/onz-g:hasQuality/onz-g:hasQualityValue ?functie_niveau ;
83          onz-g:startDatum ?start_kwal_niveau .
84      OPTIONAL {?functie a onz-pers:ZorgverlenerFunctie ; 
85          onz-g:eindDatum ?eind_kwal_niveau}
86      
87      BIND(IF(?start_kwal_niveau <= ?peildatum && (?eind_kwal_niveau >= ?peildatum || !BOUND(?eind_kwal_niveau)), 1, 0) AS ?geldig_eind)
88      BIND(IF(?start_kwal_niveau <= ?verleden && (?eind_kwal_niveau >= ?verleden || !BOUND(?eind_kwal_niveau)), 1, 0) AS ?geldig_verleden)
89    
90      ?overeenkomst 
91        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
92        onz-g:isAbout ?functie ;
93        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon .
94    }
95    GROUP BY ?persoon
96  }
97  }  
98}

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!