Uitwisselprofiel Zorginstituut Openbaarmaking kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg

Versie:

Publicatiedatum:06-06-2024

Inwerkingtreding:06-06-2024
Bekijk bron...

6. Aandacht voor eten en drinken voedselvoorkeuren client

Indicator

Definitie: Percentage cliënten op de vestiging waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en vastgelegd in het zorgdossier.

Teller: Aantal cliënten waarmee voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn besproken en waarbij de afspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier.

Noemer: Totaal aantal cliënten op de vestiging.

Toelichting

De indicator betreft per vestiging het totaal aantal cliënten waarbij beleidsafspraken over voedselvoorkeuren zijn vastgelegd in het zorgdossier in periode van 1 juli t/m 31 december ten op zichten van het totaal aantal cliënten per vestiging. Het betreft cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 t/m VV10.

De indicator wordt per vestiging op een peildatum berekend. De peildatum is 1 maart 2024.

Uitgangspunten

  • Alle cliënten met een Wlz-indicatie VV4 tot en met VV10 binnen op de peildatum worden geïncludeerd.
  • In geval van meerdere afspraken bij een cliënt telt deze cliënt één keer mee.
  • Cliënten worden ingedeeld op de waar de cliënt (o.b.v. de indicatie) zorg ontving op de peildatum.

Berekening

De indicator wordt als volgt berekend:

  1. Selecteer alle cliënten met een Wlz-indicatie met een zorgprofiel VV4 tot en met VV10 op de peildatum.
  2. Bepaal o.b.v. stap 1 per client de vestiging op de peildatum.
  3. Bepaal per cliënt of er minimaal één beleidsafspraak over voedselvoorkeuren is geregistreerd in de periode van 1 juli tot en met 31 december.
  4. Bereken per vestiging het aantal cliënten.
  5. Bereken per vestiging het aantal cliënten bij wie minimaal één afspraak over voedselvoorkeuren is geregistreerd.
  6. Bereken de indicator door per vestiging het resultaat uit stap ‘5’ te delen door het resultaat uit stap ‘4’ en vermenigvuldig met 100%.
TellerNoemerIndicator
Stap 5Stap 4Stap 6

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!