Let op: deze afsprakenset is een oudere versie. Ga naar de laatste versie

Afsprakenset

Versie:

Publicatiedatum:19-06-2023

Inwerkingtreding:NTB


Bekijk bron...

Aanvullende gegevens zorgaanbieder

Hieronder volgt een overzicht van een gegevens binnen KIK-V die (voorlopig) op een andere manier beschikbaar (moeten) worden gesteld dan vanuit de nu gangbare registratiebronnen in het primaire proces bij de zorgaanbieder. Betekent dus mogelijk een aparte registratie om de juiste gegevensset bij de zorgaanbieder te kunnen samenstellen (‘triples vormen in het datastation’) en hergebruik te kunnen maken voor verschillende vragen van afnemers. De aanvullende gegevens volgen de afspraken in de afsprakenset en worden beheerd via dezelfde beheercyclus en bijbehorende afspraken als de afsprakenset en bijbehorende model gegevensset. De gegevens zijn als concepten opgenomen in de model gegevensset KIK-V (ontologie) en worden toegepast in verschillende gevalideerde vragen binnen uitwisselprofielen.

Concept/gegevenBetekenis (en verdere invulling)ToelichtingGebruik
Registratie KvK (Handelsregister)KvK-nummerVan de Zorgondernemer op organisatieniveauAls sleutel voor de organisatie in de communicatie naar afnemers
Registratie AGBAGB codeEr zijn AGB codes voor Zorgondernemer, voor zorgverlener, voor zorglocatieAls sleutel voor de organisatie in de communicatie naar afnemers
VestigingKvK-VestigingsnummerZorglocatieAls sleutel voor de vestiging in de communicatie naar afnemers
Sector (wetgever WLZ)Sector Verpleging en verzorging (V&V); Sector Verstandelijk gehandicapt (VG); Sector Licht verstandelijk gehandicapt (LVG); Sector Lichamelijk gehandicapt (LG); Sector Zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief (ZGaud); Sector Zintuiglijk gehandicapt, visueel (ZGvis); Sector GGZ, B-groep (GGZ-B); Sector GGZ WonenWettelijk is vastgelegd welke zorgprofielen onder welke sectoren vallen en welke onderverdeling er in sectoren is. Het betreft hier het gegeven in welke sectoren een zorgaanbieder actief kan/wil zijn (in tegenstelling tot de geleverde zorg).Voor Uitwisselprofiel Zorgkantoren Ondersteuning cliëntkeuze verpleging en verzorging
Geplande toe-/afname wooneenhedenorganisatieonderdeel; gemeente; geplande toename van het aantal wooneenheden; geplande afname van het aantal wooneenheden; fase; beoogde datum ingebruiknameUit bouwplannen en/of verhuuradministratieUitwisselprofiel Zorgkantoren Inkoopondersteuning en beleidsontwikkeling

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!