Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

Juridische interoperabiliteit

Grondslag

Dit uitwisselprofiel kent zijn grondslag in de volgende wetsartikelen:

Wet Marktordening Gezondheidszorg:

  • artikel 60
  • artikel 61
  • artikel 62
  • artikel 63
  • artikel 65
  • artikel 68
  • artikel 70

Zorgverzekeringswet:

  • artikel 88
  • artikel 89

Lees hiervoor ook de aanvullende toelichting in het juridisch kader, te vinden binnen de afsprakenset via Juridisch kader

In het kader van dit uitwisselprofiel worden geen persoonsgegevens uitgewisseld. De juridische grondslag benodigd voor het uitwisselen van persoonsgegevens is hier dus niet opgenomen.

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!