Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

9.2. Wat zijn de dotaties aan voorzieningen groot onderhoud?

Indicator

Definitie: Het totaal aan dotaties aan voorzieningen groot onderhoud.

Teller: Het totaal aan dotaties aan voorzieningen groot onderhoud.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan onderhoudskosten en dotaties aan voorzieningen groot onderhoud over de periode.

De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor totaal aan onderhoudskosten en dotaties aan voorzieningen groot onderhoud hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 18).

In het Prismant rekeningschema zijn dit alle rekeningen uit rekeninggroep 472 uit rubriek 47 (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina's 38 en 62). Deze rekeninggroep wordt gebruikt voor het doteren van egalisatievoorzieningen voor groot onderhoud die in de balans zijn opgenomen in rubriek 06 Voorzieningen groot onderhoud. Uitgaven in het kader van groot onderhoud worden ten laste van deze voorzieningen gebracht. Dergelijke onttrekkingen vinden niet via de exploitatierekening plaats maar kunnen in de toelichting bij de balanspost voorzieningen worden verantwoord.

De kosten van jaarlijks terugkerend onderhoud worden geboekt in de rekeninggroep 471.

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WBedHuiDvg 4201230 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Specificatie rubrieken Prismant
472000 Dotaties aan voorziening groot onderhoud

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle onderhoudskosten en dotaties aan voorzieningen groot onderhoud worden geincludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van onderhoudskosten en dotaties aan voorzieningen groot onderhoud voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal onderhoudskosten en dotaties aan voorzieningen groot onderhoud (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!