Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

5.1. Wat zijn de kosten van voeding?

Indicator

Definitie: Totaal aan kosten van voeding.

Teller: Totaal aan kosten van voeding.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft de materiële kosten die verband houden met de bereiding en verstrekking van maaltijden en andere voedingsproducten. De indicator wordt op organisatieniveau berekend (Bron: Gebruikersinstructie Kosten onderzoek 2016 - Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

Voor de berekening van deze indicator hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 33).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende rubrieken conform het Prismant rekeningschema en het Referentiegrootboekschema (RGS).

Specificatie rubrieken RGS
Niet geïmplementeerd vanuit RGS
Specificatie rubrieken Prismant
431000 Voedingsmiddelen
431100 Ingrediënten en producten
431200 Maaltijden bereid door derden
431300 Bijzondere voedingen en producten
432000 Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden
433000 Voedingsgeld voor bewoners en afdelingen

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • De materiële kosten van alle voeding worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van voeding voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal kosten voeding (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!