Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

6.1. Wat zijn de vervoerskosten?

Indicator

Definitie: Totaal aan kosten van vervoer.

Teller: Totaal aan kosten van vervoer.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan alle vervoerskosten die verband houden met cliëntvervoer over de periode (Bron: Gebruikersinstructie Kostenonderzoek 2016 - Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor de berekening van deze indicator hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 35).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende rubrieken conform het Prismant rekeningschema en het Referentiegrootboekschema (RGS).

Specificatie rubrieken RGS
Niet geïmplementeerd vanuit RGS
Specificatie rubrieken Prismant
443000 Vervoerskosten
443100 Intern vervoer
443200 Extern vervoer (niet nacalculeerbaar)
443300 Extern vervoer (nacalculeerbaar)

Op de (deel)resultaten van de indicator kan een verdeelsleutel worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle vervoerskosten die verband houden met cliëntvervoer worden geincludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van vervoerskosten voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal vervoerskosten (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!