Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

10.1. Wat zijn de afschrijvingen, huur leasing en interest?

Indicator

Definitie: Het totaal voor kosten afschrijvingen, huur leasing en interest.

Teller: Totaal kosten afschrijvingen, huur leasing en interest.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal voor afschrijvingen, huur leasing en interest over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor afschrijvingen, huur leasing en interest hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 23).

In het Prismant rekeningschema zijn dit alle kosten die vallen onder rubriek 48 (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25, pagina 38 en 39).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
Nader uit te zoeken (verspreid door RGS aanwezig)
Specificatie rubrieken Prismant
Zie alle rubrieken op pagina 62 tot en met 65 in het Prismant rekeningschema

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle afschrijvingen, huur leasing en interest worden geincludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen voor afschrijvingen, huur leasing en interest voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal afschrijvingen, huur leasing en interest (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!