Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

2.1. Aantal verloonde uren

Indicator

Definitie: Het aantal verloonde uren van personeelsleden per jaar per financieringsstroom.

Teller: Het totaal aantal verloonde uren van personeelsleden per jaar.

Noemer: Niet van toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft per jaar per financieringsstroom het totaal aantal verloonde uren van personeelsleden. Verloonde uren betreft het aantal uren waarover het loon van de werknemer is berekend.

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle personeelsleden (zorg- en niet-zorg) worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend (zie tevens onderstaande tabel):

  1. Selecteer alle personeelsleden (o.b.v. de werkovereenkomst) die personeelslid waren in het betreffende jaar.
  2. Bepaal per personeelslid de verloonde uren in het betreffende jaar.
  3. Tel o.b.v. stap 2 alle verloonde uren bij elkaar op (teller).
Periode:Verloonde uren
Totaal organisatieStap 3

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!