Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

4.2. Kosten personeel niet in loondienst (PNIL)

Indicator

Definitie: Totale kosten van personeel niet in loondienst (PNIL).

Teller: Alle kosten van personeel niet in loondienst.

Noemer: Niet van Toepassing.

Toelichting

Deze indicator betreft het totaal aan kosten van personeelsleden niet in loondienst (PNIL) over de periode. De indicator wordt op organisatieniveau berekend.

Voor kosten van personeel niet in loondienst (PNIL) hanteert de NZa het Prismant rekeningsschema (Bron: Kostenonderzoek Wet langdurige zorg NZa en KPMG — Versie 12 september 2017, pagina 17).

Kosten van personeel niet in loondienst (PNIL) betreft alle vergoedingen aan personeel dat niet in loondienst en als uitzendkracht binnen de instelling werkzaam is. Hierbij kan gedacht worden aan uitzendkrachten, vergoedingen voor freelance bezigheidstherapeuten, consulenten, medisch adviseurs, docenten en dergelijke, maar ook voor medisch specialisten die niet in loondienst van de instelling werken. Denk bijvoorbeeld ook aan kappers en assistenten voor de eredienst en dergelijke.

Bij vergoedingen is geen sprake van een dienstbetrekking. De instelling is niet inhoudingsplichtig. Het personeel voert de door haar opgedragen werkzaamheden echter wel uit onder de (directe) leiding van de instelling, en maakt daarbij veelal gebruik van faciliteiten, materialen en gereedschappen van de instelling.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • uitzendkrachten, stagiaires en freelance medewerkers;
  • oproep- en invalkrachten voor zover de instelling daarvoor niet inhoudingsplichtig is;
  • medische en andere specialisten niet in loondienst;

Bij uitbestede werkzaamheden worden werkzaamheden niet uitgevoerd onder leiding van de instelling. Hiervoor koopt de instelling diensten in en geeft aan derden opdracht tot uit voering en leiding van dergelijke werkzaamheden (Bron: Rekeningschema-voor-zorginstellingen-Prismant - Utrecht, september 2004 Publicatienummer 203.25).

Ter illustratie staan in onderstaande tabellen de verwijzingen naar de betreffende grootboekrekeningnummers conform het Referentiegrootboekschema (RGS) en het Prismant rekeningschema.

Specificatie rubrieken RGS
WBedOvpUik W.B.A 4012010 Uitzendkrachten Uitzendkrachten overige personeelskosten
WBedOvpUikUik W.B.A010 4012010.01 Uitzendkrachten Uitzendkrachten overige personeelskosten
WBedOvpUikFor W.B.A020 4012010.02 Uitzendkrachten formatief Uitzendkrachten formatief
WBedOvpUikPrj W.B.A030 4012010.03 Uitzendkrachten projectmatig Uitzendkrachten projectmatig
WBedOvpUikBfo W.B.A040 4012010.04 Uitzendkrachten boven formatief Uitzendkrachten boven formatief
WBedOvpUikPro W.B.A050 4012010.05 Uitzendkrachten programma's Uitzendkrachten programma's
WBedOvpUit W.B.C 4012020 Uitzendbedrijven Uitzendbedrijven overige personeelskosten
WBedOvpMaf W.B.D 4012030 Management fee Management fee overige personeelskosten
WBedOvpZzp W.B.E 4012040 Ingehuurde ZZP-ers Ingehuurde ZZP-ers overige personeelskosten
WBedOvpPay W.B.F 4012050 Ingehuurde payrollers Ingehuurde payrollers overige personeelskosten
WBedOvpOip W.B.G 4012060 Overig ingeleend personeel Overig ingeleend personeel overige personeelskosten
Specificatie rubrieken Prismant
418000 Vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid
418100 Uitzendkrachten
418200 Overig personeel niet in loondienst

Op de (deel)resultaten van de indicator kan de verdeelsleutel voor toerekening naar financieringsstroom (Wlz, Zvw, Wmo) nog worden toegepast.

Uitgangspunten

  • Alle kosten van alle personeelsleden niet in loondienst (PNIL) worden geïncludeerd.

Berekening

Deze indicator wordt als volgt berekend:

  1. Tel alle boekingen van kosten van personeel niet in loondienst (PNIL) voor de betreffende meetperiode bij elkaar op.
Periode:Totaal kosten PNIL (Euro)
Totaal organisatieStap 1

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!