Let op: dit is een oudere versie van deze publicatie. Ga naar de laatste versie

Uitwisselprofiel NZa Basisinformatie kostenonderzoek

Versie:

Publicatiedatum:03-10-2023

Inwerkingtreding:03-10-2023
Bekijk bron...

3.2. Gemiddeld bruto jaarsalaris per fte

Concepten

Relaties

Eigenschappen

Instanties

SPARQL query

Code gekopieerd

...

Kopieer naar klembord

1# Indicator: NZA 3.2
2# Parameters: $(start_periode), $(eind_periode)
3# Ontologie: versie 2.1.1
4
5PREFIX onz-g: <http://purl.org/ozo/onz-g#>
6PREFIX onz-fin: <http://purl.org/ozo/onz-fin#>
7PREFIX onz-pers: <http://purl.org/ozo/onz-pers#>
8PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
9PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
10PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
11
12
13SELECT ?teller ?noemer (?teller / ?noemer AS ?indicator)
14WHERE 
15{
16  {
17  SELECT ( SUM(?bedrag) AS ?teller ) 
18  WHERE 
19    {
20    BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
21    BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
22
23    VALUES ?rubriek { 
24      onz-fin:WPerSol
25      onz-fin:WPerLes
26
27      onz-fin:PM411000
28      onz-fin:PM412000
29      onz-fin:PM413000
30      onz-fin:PM415000
31      onz-fin:PM422100
32      onz-fin:PM422300
33      onz-fin:PM422400
34      onz-fin:PM422410
35      onz-fin:PM422500
36      onz-fin:PM422600
37      onz-fin:PM422900
38
39      # ORT dient niet geincludeerd te worden
40      }  
41
42    ?post a onz-fin:Grootboekpost ;
43      onz-g:partOf ?rubriek ;
44      onz-g:isAbout ?kosten ;
45      onz-g:hasDate ?datum .
46
47    ?kosten onz-g:hasQuality / onz-g:hasQualityValue / onz-g:hasDataValue ?bedrag .
48
49    FILTER (?datum >= ?start_periode && ?datum <= ?eind_periode)
50    }
51  }
52  {
53  SELECT (SUM(?subtotaal) as ?noemer)
54  WHERE 
55    {
56    SELECT (SUM(?omvang_factor_corr) as ?subtotaal)
57    WHERE
58    { 
59      # definieer periode waarin overeenkomst geldig moet zijn
60      BIND("2022-01-01"^^xsd:date AS ?start_periode)
61      BIND("2022-12-31"^^xsd:date AS ?eind_periode)
62
63      ?overeenkomst 
64        onz-pers:heeftOpdrachtnemer ?persoon ;
65        a onz-pers:ArbeidsOvereenkomst ;
66        onz-g:hasPart ?omvang ;
67        onz-g:startDatum ?start .        
68      OPTIONAL {?overeenkomst onz-g:eindDatum ?end}
69      # alleen overeenkomsten in de gevraagde periode
70      FILTER (?start <= ?eind_periode && (!BOUND(?end) || ?end >= ?start_periode))
71
72      ?omvang
73        a onz-pers:ContractOmvang ;
74        onz-g:startDatum ?start_omvang ;
75        onz-g:isAbout ?omvang_waarde .
76      OPTIONAL {?omvang onz-g:eindDatum ?eind_omvang}
77      FILTER (?start_omvang <= ?eind_periode && (!BOUND(?eind_omvang) || ?eind_omvang >= ?start_periode))
78      ?omvang_waarde
79        onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_getal ;
80        onz-g:hasUnitOfMeasure ?omvang_waarde_eenheid .
81      ?omvang_waarde_eenheid
82        onz-pers:hasDenominatorQualityValue onz-g:Week ;
83        onz-pers:hasNumeratorQualityValue onz-g:Uur ;
84        onz-g:hasDataValue ?omvang_waarde_factor .
85
86      BIND(?omvang_waarde_getal/36*?omvang_waarde_factor AS ?omvang_waarde_rapportage)
87
88      # corrigeer wanneer start of eind van de contractomvang buiten de gevraagde periode valt
89      BIND(IF(?start_periode > ?start_omvang, ?start_periode, ?start_omvang) AS ?start_omvang_corr)
90      BIND(IF((?eind_periode < ?eind_omvang) || !BOUND(?eind_omvang), ?eind_periode, ?eind_omvang) AS ?eind_omvang_corr)
91
92      # Bereken gevraagd deel van de overeenkomst
93      BIND ((360 * (YEAR(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_periode))) +
94        (30 * (MONTH(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_periode))) +
95        (DAY(?eind_periode + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_periode))
96        AS ?dagen_periode)
97      BIND ((360 * (YEAR(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - YEAR(?start_omvang_corr))) +
98        (30 * (MONTH(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - MONTH(?start_omvang_corr))) +
99        (DAY(?eind_omvang_corr + "P1D"^^xsd:duration) - DAY(?start_omvang_corr))
100        AS ?dagen_overeenkomst)
101      BIND (?dagen_overeenkomst/?dagen_periode AS ?factor)
102      
103      # Bereken relevant deel van de omvangwaarde
104      BIND (?factor * ?omvang_waarde_rapportage AS ?omvang_factor_corr)
105    } 
106    GROUP BY ?overeenkomst ?omvang
107    }
108  }
109}```

Heb je feedback?

Loopt u tegen een issue of vraag aan bij het KIK-V product? Neem dan contact met ons op!